ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/04/2008 oposición [es] การออกเสียง : oposición 1 โหวต
09/04/2008 música [es] การออกเสียง : música 2 โหวต
09/04/2008 cafeína [es] การออกเสียง : cafeína 0 โหวต
09/04/2008 Salir [es] การออกเสียง : Salir 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 labios [es] การออกเสียง : labios -1 โหวต
09/04/2008 entretenimiento [es] การออกเสียง : entretenimiento 0 โหวต
09/04/2008 realidad [es] การออกเสียง : realidad 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 elasticidad [es] การออกเสียง : elasticidad 0 โหวต
09/04/2008 nuevo [es] การออกเสียง : nuevo 0 โหวต
09/04/2008 inmobiliaria [es] การออกเสียง : inmobiliaria 0 โหวต
09/04/2008 Europa [es] การออกเสียง : Europa 0 โหวต
09/04/2008 rayo [es] การออกเสียง : rayo 1 โหวต
09/04/2008 terraza [es] การออกเสียง : terraza 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 tormenta [es] การออกเสียง : tormenta 0 โหวต
09/04/2008 jardín [es] การออกเสียง : jardín 0 โหวต
09/04/2008 odiar [es] การออกเสียง : odiar 0 โหวต
09/04/2008 teatro [es] การออกเสียง : teatro 0 โหวต
09/04/2008 críticas [es] การออกเสียง : críticas 0 โหวต
09/04/2008 lentilla [es] การออกเสียง : lentilla 0 โหวต
09/04/2008 gafas [es] การออกเสียง : gafas 0 โหวต
09/04/2008 prisión [es] การออกเสียง : prisión 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 expectación [es] การออกเสียง : expectación 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 imán [es] การออกเสียง : imán 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 cohete [es] การออกเสียง : cohete -1 โหวต
09/04/2008 enchiladas [es] การออกเสียง : enchiladas 0 โหวต
09/04/2008 Oaxaca [es] การออกเสียง : Oaxaca 1 โหวต
09/04/2008 mole [es] การออกเสียง : mole 0 โหวต
09/04/2008 chicharrón [es] การออกเสียง : chicharrón 0 โหวต
09/04/2008 ornitorrinco [es] การออกเสียง : ornitorrinco 0 โหวต
09/04/2008 zócalo [es] การออกเสียง : zócalo -1 โหวต