ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/04/2008 francés [es] การออกเสียง : francés -1 โหวต
09/04/2008 torta [es] การออกเสียง : torta 1 โหวต
09/04/2008 relativo [es] การออกเสียง : relativo 0 โหวต
09/04/2008 fiebre [es] การออกเสียง : fiebre 0 โหวต
09/04/2008 billar [es] การออกเสียง : billar 1 โหวต
09/04/2008 anuncio [es] การออกเสียง : anuncio 0 โหวต
09/04/2008 engañar [es] การออกเสียง : engañar 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 torneo [es] การออกเสียง : torneo 0 โหวต
09/04/2008 inocente [es] การออกเสียง : inocente 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 diplomatura [es] การออกเสียง : diplomatura 0 โหวต
09/04/2008 cordón [es] การออกเสียง : cordón 0 โหวต
09/04/2008 culpable [es] การออกเสียง : culpable 0 โหวต
09/04/2008 juicio [es] การออกเสียง : juicio 0 โหวต
09/04/2008 optativo [es] การออกเสียง : optativo 0 โหวต
09/04/2008 fluido [es] การออกเสียง : fluido 0 โหวต
09/04/2008 diligencia [es] การออกเสียง : diligencia 0 โหวต
09/04/2008 retórica [es] การออกเสียง : retórica 0 โหวต
09/04/2008 cita [es] การออกเสียง : cita -2 โหวต
09/04/2008 teñir [es] การออกเสียง : teñir 0 โหวต
09/04/2008 hoguera [es] การออกเสียง : hoguera 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 bruja [es] การออกเสียง : bruja 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 curandero [es] การออกเสียง : curandero 0 โหวต
09/04/2008 rey [es] การออกเสียง : rey -1 โหวต
09/04/2008 príncipe [es] การออกเสียง : príncipe 0 โหวต
09/04/2008 bizcocho [es] การออกเสียง : bizcocho 0 โหวต
09/04/2008 punto [es] การออกเสียง : punto -2 โหวต
09/04/2008 vacaciones [es] การออกเสียง : vacaciones -1 โหวต
09/04/2008 nómina [es] การออกเสียง : nómina 0 โหวต
09/04/2008 jornada [es] การออกเสียง : jornada -1 โหวต
09/04/2008 diferencial [es] การออกเสียง : diferencial 0 โหวต