ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
26/01/2013 גָּעָה [he] גָּעָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2013 גְּרוּטָאָה [he] גְּרוּטָאָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2013 דָּאָה [he] דָּאָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2013 הֲבָאָה [he] הֲבָאָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2013 הַבְלָעָה [he] הַבְלָעָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2013 הַבָּעָה [he] הַבָּעָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2013 הַבְקָעָה [he] הַבְקָעָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2013 הַבְרָאָה [he] הַבְרָאָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2013 הַגְמָאָה [he] הַגְמָאָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2013 הַגְמָעָה [he] הַגְמָעָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2013 הַגָּעָה [he] הַגָּעָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2013 הוֹדָאָה [he] הוֹדָאָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2013 הוֹדָעָה [he] הוֹדָעָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2013 הוֹנָאָה [he] הוֹנָאָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2013 הוֹפָעָה [he] הוֹפָעָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2013 הוֹצָאָה [he] הוֹצָאָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2013 הוֹקָעָה [he] הוֹקָעָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2013 הוֹרָאָה [he] הוֹרָאָה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2013 תקיף [he] תקיף การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2013 מפה לפה [he] מפה לפה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2013 מפה לאוזן [he] מפה לאוזן การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2013 נדחק [he] נדחק การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2013 בת צחוק [he] בת צחוק การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2013 תנועת נוער [he] תנועת נוער การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2013 שאיפה [he] שאיפה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2013 גמרא [he] גמרא การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2013 בכל יום [he] בכל יום การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2013 מידותיו [he] מידותיו การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2013 הנהגתו [he] הנהגתו การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2013 המבשרים [he] המבשרים การออกเสียง 0คะแนนโหวต