ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
26/01/2013 גָּעָה [he] การออกเสียงคำว่า גָּעָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2013 גְּרוּטָאָה [he] การออกเสียงคำว่า גְּרוּטָאָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2013 דָּאָה [he] การออกเสียงคำว่า דָּאָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2013 הֲבָאָה [he] การออกเสียงคำว่า הֲבָאָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2013 הַבְלָעָה [he] การออกเสียงคำว่า הַבְלָעָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2013 הַבָּעָה [he] การออกเสียงคำว่า הַבָּעָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2013 הַבְקָעָה [he] การออกเสียงคำว่า הַבְקָעָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2013 הַבְרָאָה [he] การออกเสียงคำว่า הַבְרָאָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2013 הַגְמָאָה [he] การออกเสียงคำว่า הַגְמָאָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2013 הַגְמָעָה [he] การออกเสียงคำว่า הַגְמָעָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2013 הַגָּעָה [he] การออกเสียงคำว่า הַגָּעָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2013 הוֹדָאָה [he] การออกเสียงคำว่า הוֹדָאָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2013 הוֹדָעָה [he] การออกเสียงคำว่า הוֹדָעָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2013 הוֹנָאָה [he] การออกเสียงคำว่า הוֹנָאָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2013 הוֹפָעָה [he] การออกเสียงคำว่า הוֹפָעָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2013 הוֹצָאָה [he] การออกเสียงคำว่า הוֹצָאָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2013 הוֹקָעָה [he] การออกเสียงคำว่า הוֹקָעָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2013 הוֹרָאָה [he] การออกเสียงคำว่า הוֹרָאָה คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2013 תקיף [he] การออกเสียงคำว่า תקיף คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2013 מפה לפה [he] การออกเสียงคำว่า מפה לפה คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2013 מפה לאוזן [he] การออกเสียงคำว่า מפה לאוזן คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2013 נדחק [he] การออกเสียงคำว่า נדחק คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2013 בת צחוק [he] การออกเสียงคำว่า בת צחוק คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2013 תנועת נוער [he] การออกเสียงคำว่า תנועת נוער คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2013 שאיפה [he] การออกเสียงคำว่า שאיפה คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2013 גמרא [he] การออกเสียงคำว่า גמרא คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2013 בכל יום [he] การออกเสียงคำว่า בכל יום คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2013 מידותיו [he] การออกเสียงคำว่า מידותיו คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2013 הנהגתו [he] การออกเสียงคำว่า הנהגתו คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2013 המבשרים [he] การออกเสียงคำว่า המבשרים คะแนนโหวต 0 คะแนน