ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/02/2013 עָגִיל [he] การออกเสียงคำว่า עָגִיל คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 רָגִיל [he] การออกเสียงคำว่า רָגִיל คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 תָּגִיל [he] การออกเสียงคำว่า תָּגִיל คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 תַּרְגִּיל [he] การออกเสียงคำว่า תַּרְגִּיל คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 אָגִיל [he] การออกเสียงคำว่า אָגִיל คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 אַרְגִּיל [he] การออกเสียงคำว่า אַרְגִּיל คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 גִּיל [he] การออกเสียงคำว่า גִּיל คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/02/2013 הִרְגִּיל [he] การออกเสียงคำว่า הִרְגִּיל คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 יָגִיל [he] การออกเสียงคำว่า יָגִיל คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 יַרְגִּיל [he] การออกเสียงคำว่า יַרְגִּיל คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 לָגִיל [he] การออกเสียงคำว่า לָגִיל คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 לְהַרְגִּיל [he] การออกเสียงคำว่า לְהַרְגִּיל คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 מַרְגִּיל [he] การออกเสียงคำว่า מַרְגִּיל คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 נָגִיל [he] การออกเสียงคำว่า נָגִיל คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 נַרְגִּיל [he] การออกเสียงคำว่า נַרְגִּיל คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 חָשַׁק [he] การออกเสียงคำว่า חָשַׁק คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 טַבָּק [he] การออกเสียงคำว่า טַבָּק คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 טָרַק [he] การออกเสียงคำว่า טָרַק คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 יְאֻבַּק [he] การออกเสียงคำว่า יְאֻבַּק คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 יִבְהַק [he] การออกเสียงคำว่า יִבְהַק คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 יֻבְרַק [he] การออกเสียงคำว่า יֻבְרַק คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 יְבֻתַּק [he] การออกเสียงคำว่า יְבֻתַּק คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 יֻדְבַּק [he] การออกเสียงคำว่า יֻדְבַּק คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 יִדְבַּק [he] การออกเสียงคำว่า יִדְבַּק คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 יֻדְחַק [he] การออกเสียงคำว่า יֻדְחַק คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 יִדְחַק [he] การออกเสียงคำว่า יִדְחַק คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 יֻדְלַק [he] การออกเสียงคำว่า יֻדְלַק คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 יְהֻדַּק [he] การออกเสียงคำว่า יְהֻדַּק คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 יוּפַק [he] การออกเสียงคำว่า יוּפַק คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2013 יוּרַק [he] การออกเสียงคำว่า יוּרַק คะแนนโหวต 0 คะแนน