ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/03/2013 [wuu] การออกเสียงคำว่า 扣 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2013 [wuu] การออกเสียงคำว่า 寇 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2013 [wuu] การออกเสียงคำว่า 恢 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2013 [wuu] การออกเสียงคำว่า 復 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2013 龍港 [wuu] การออกเสียงคำว่า 龍港 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2013 塘下 [wuu] การออกเสียงคำว่า 塘下 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2013 [wuu] การออกเสียงคำว่า 堅 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2013 下呈村 [wuu] การออกเสียงคำว่า 下呈村 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2013 [wuu] การออกเสียงคำว่า 伯 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2013 任宅村 [wuu] การออกเสียงคำว่า 任宅村 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2013 林山村 [wuu] การออกเสียงคำว่า 林山村 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2013 瓦背頭 [wuu] การออกเสียงคำว่า 瓦背頭 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2013 否得 [wuu] การออกเสียงคำว่า 否得 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2013 許得 [wuu] การออกเสียงคำว่า 許得 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2013 [wuu] การออกเสียงคำว่า 挈 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2013 叶宅村 [wuu] การออกเสียงคำว่า 叶宅村 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2013 后东村 [wuu] การออกเสียงคำว่า 后东村 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2013 杨宅村 [wuu] การออกเสียงคำว่า 杨宅村 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2013 姜宅村 [wuu] การออกเสียงคำว่า 姜宅村 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2013 下章村 [wuu] การออกเสียงคำว่า 下章村 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2013 泊岙村 [wuu] การออกเสียงคำว่า 泊岙村 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2013 每日 [wuu] การออกเสียงคำว่า 每日 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2013 理性 [wuu] การออกเสียงคำว่า 理性 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2013 領地 [wuu] การออกเสียงคำว่า 領地 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2013 粵語 [wuu] การออกเสียงคำว่า 粵語 คะแนนโหวต -1 คะแนน
05/03/2013 燂茶 [wuu] การออกเสียงคำว่า 燂茶 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2013 冷淡 [wuu] การออกเสียงคำว่า 冷淡 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2013 論理 [wuu] การออกเสียงคำว่า 論理 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2013 漢方 [wuu] การออกเสียงคำว่า 漢方 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2013 [wuu] การออกเสียงคำว่า 注 คะแนนโหวต 0 คะแนน