ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/02/2012 sciumi [scn] การออกเสียง : sciumi 0 โหวต
04/02/2012 nidificante migratore [it] การออกเสียง : nidificante migratore 0 โหวต
04/02/2012 nidificante [it] การออกเสียง : nidificante 0 โหวต
04/02/2012 appiattita [it] การออกเสียง : appiattita 0 โหวต
04/02/2012 Iovene [it] การออกเสียง : Iovene 0 โหวต
04/02/2012 distinguono [it] การออกเสียง : distinguono 0 โหวต
03/02/2012 Cicciu [scn] การออกเสียง : Cicciu 0 โหวต
03/02/2012 chiddu [scn] การออกเสียง : chiddu 0 โหวต
03/02/2012 uddicu [scn] การออกเสียง : uddicu 0 โหวต
03/02/2012 piettu [scn] การออกเสียง : piettu 0 โหวต
03/02/2012 finuccieddu i timpa [scn] การออกเสียง : finuccieddu i timpa 0 โหวต
03/02/2012 finuocciu [scn] การออกเสียง : finuocciu 0 โหวต
03/02/2012 giacere [it] การออกเสียง : giacere 0 โหวต
03/02/2012 godere [it] การออกเสียง : godere 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2012 ventitreesimo [it] การออกเสียง : ventitreesimo 0 โหวต
03/02/2012 baroncini [it] การออกเสียง : baroncini 0 โหวต
03/02/2012 curvatubi [it] การออกเสียง : curvatubi 0 โหวต
03/02/2012 forsizia [it] การออกเสียง : forsizia 0 โหวต
03/02/2012 curvilineo [it] การออกเสียง : curvilineo 0 โหวต
03/02/2012 vacillamento [it] การออกเสียง : vacillamento 0 โหวต
03/02/2012 dabbasso [it] การออกเสียง : dabbasso 0 โหวต
03/02/2012 rutenio [it] การออกเสียง : rutenio 0 โหวต
03/02/2012 rilasciata [it] การออกเสียง : rilasciata 0 โหวต
03/02/2012 cicloamatore [it] การออกเสียง : cicloamatore 0 โหวต
03/02/2012 equipaggiando [it] การออกเสียง : equipaggiando 0 โหวต
03/02/2012 disomogeneo [it] การออกเสียง : disomogeneo 0 โหวต
03/02/2012 ibrida [it] การออกเสียง : ibrida 0 โหวต
03/02/2012 meneghina [it] การออกเสียง : meneghina 0 โหวต
03/02/2012 influisce [it] การออกเสียง : influisce 0 โหวต
03/02/2012 carbonile [it] การออกเสียง : carbonile 0 โหวต