ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/02/2012 sciumi [scn] การออกเสียงคำว่า sciumi คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2012 nidificante migratore [it] การออกเสียงคำว่า nidificante migratore คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2012 nidificante [it] การออกเสียงคำว่า nidificante คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2012 appiattita [it] การออกเสียงคำว่า appiattita คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2012 Iovene [it] การออกเสียงคำว่า Iovene คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2012 distinguono [it] การออกเสียงคำว่า distinguono คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 Cicciu [scn] การออกเสียงคำว่า Cicciu คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 chiddu [scn] การออกเสียงคำว่า chiddu คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 uddicu [scn] การออกเสียงคำว่า uddicu คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 piettu [scn] การออกเสียงคำว่า piettu คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 finuccieddu i timpa [scn] การออกเสียงคำว่า finuccieddu i timpa คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 finuocciu [scn] การออกเสียงคำว่า finuocciu คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 giacere [it] การออกเสียงคำว่า giacere คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 godere [it] การออกเสียงคำว่า godere คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2012 ventitreesimo [it] การออกเสียงคำว่า ventitreesimo คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 baroncini [it] การออกเสียงคำว่า baroncini คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 curvatubi [it] การออกเสียงคำว่า curvatubi คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 forsizia [it] การออกเสียงคำว่า forsizia คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 curvilineo [it] การออกเสียงคำว่า curvilineo คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 vacillamento [it] การออกเสียงคำว่า vacillamento คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 dabbasso [it] การออกเสียงคำว่า dabbasso คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 rutenio [it] การออกเสียงคำว่า rutenio คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 rilasciata [it] การออกเสียงคำว่า rilasciata คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 cicloamatore [it] การออกเสียงคำว่า cicloamatore คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 equipaggiando [it] การออกเสียงคำว่า equipaggiando คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 disomogeneo [it] การออกเสียงคำว่า disomogeneo คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 ibrida [it] การออกเสียงคำว่า ibrida คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 meneghina [it] การออกเสียงคำว่า meneghina คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 influisce [it] การออกเสียงคำว่า influisce คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2012 carbonile [it] การออกเสียงคำว่า carbonile คะแนนโหวต 0 คะแนน