ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/02/2012 bunaca [scn] การออกเสียง : bunaca 0 โหวต
07/02/2012 bummulu [scn] การออกเสียง : bummulu 0 โหวต
07/02/2012 quartara [scn] การออกเสียง : quartara 0 โหวต
07/02/2012 quartarisi [scn] การออกเสียง : quartarisi 0 โหวต
07/02/2012 Austinu [scn] การออกเสียง : Austinu 0 โหวต
07/02/2012 Nicolò Fiorenza [it] การออกเสียง : Nicolò Fiorenza 0 โหวต
07/02/2012 filmino [it] การออกเสียง : filmino 0 โหวต
07/02/2012 Agata [it] การออกเสียง : Agata 0 โหวต
07/02/2012 basaltico [it] การออกเสียง : basaltico 0 โหวต
07/02/2012 bagnata [it] การออกเสียง : bagnata 0 โหวต
07/02/2012 marrugghiu [scn] การออกเสียง : marrugghiu 0 โหวต
07/02/2012 scaffa [scn] การออกเสียง : scaffa 0 โหวต
07/02/2012 auliva [scn] การออกเสียง : auliva 0 โหวต
07/02/2012 mincia [scn] การออกเสียง : mincia 0 โหวต
07/02/2012 spiriri [scn] การออกเสียง : spiriri 0 โหวต
07/02/2012 nciminata [scn] การออกเสียง : nciminata 0 โหวต
07/02/2012 nciminari [scn] การออกเสียง : nciminari 0 โหวต
07/02/2012 cuddura [scn] การออกเสียง : cuddura 0 โหวต
07/02/2012 scaccia [scn] การออกเสียง : scaccia 0 โหวต
07/02/2012 scacciuni [scn] การออกเสียง : scacciuni 0 โหวต
06/02/2012 cudduredda [scn] การออกเสียง : cudduredda 0 โหวต
06/02/2012 cudduridduzza [scn] การออกเสียง : cudduridduzza 0 โหวต
06/02/2012 acciu [scn] การออกเสียง : acciu 0 โหวต
06/02/2012 munniu [scn] การออกเสียง : munniu 0 โหวต
06/02/2012 sarma (misura) [scn] การออกเสียง : sarma (misura) 0 โหวต
06/02/2012 tumminu [scn] การออกเสียง : tumminu 0 โหวต
06/02/2012 Vartulu [scn] การออกเสียง : Vartulu 0 โหวต
06/02/2012 pitinia [scn] การออกเสียง : pitinia 0 โหวต
06/02/2012 coffa (snc) [scn] การออกเสียง : coffa (snc) 0 โหวต
06/02/2012 tunnina [scn] การออกเสียง : tunnina 0 โหวต