ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/02/2012 sausizza [scn] การออกเสียง : sausizza 0 โหวต
09/02/2012 catrama [scn] การออกเสียง : catrama 0 โหวต
09/02/2012 sucu (snc) [scn] การออกเสียง : sucu (snc) 0 โหวต
09/02/2012 catinazzu [scn] การออกเสียง : catinazzu 0 โหวต
09/02/2012 casciabancu [scn] การออกเสียง : casciabancu 0 โหวต
09/02/2012 ncugnari [scn] การออกเสียง : ncugnari 0 โหวต
09/02/2012 scugnari [scn] การออกเสียง : scugnari 0 โหวต
09/02/2012 viscotta scaurati [scn] การออกเสียง : viscotta scaurati 0 โหวต
09/02/2012 scauratu [scn] การออกเสียง : scauratu 0 โหวต
09/02/2012 scaurari [scn] การออกเสียง : scaurari 0 โหวต
09/02/2012 sbutari [scn] การออกเสียง : sbutari 0 โหวต
09/02/2012 scrufuniari [scn] การออกเสียง : scrufuniari 0 โหวต
09/02/2012 tignusu [scn] การออกเสียง : tignusu 0 โหวต
09/02/2012 tinciri [scn] การออกเสียง : tinciri 0 โหวต
09/02/2012 [scn] การออกเสียง : tè 0 โหวต
08/02/2012 scrippiuni [scn] การออกเสียง : scrippiuni 0 โหวต
08/02/2012 zazzamita [scn] การออกเสียง : zazzamita 0 โหวต
08/02/2012 spisa (snc) [scn] การออกเสียง : spisa (snc) 0 โหวต
08/02/2012 scracchiari [scn] การออกเสียง : scracchiari 0 โหวต
08/02/2012 scraccu [scn] การออกเสียง : scraccu 0 โหวต
08/02/2012 trigghiola [scn] การออกเสียง : trigghiola 0 โหวต
08/02/2012 trigghia [scn] การออกเสียง : trigghia 0 โหวต
08/02/2012 cucciddatu [scn] การออกเสียง : cucciddatu 0 โหวต
08/02/2012 buffetta [scn] การออกเสียง : buffetta 0 โหวต
08/02/2012 Mario Cavaradossi [it] การออกเสียง : Mario Cavaradossi 0 โหวต
08/02/2012 Carboneria [it] การออกเสียง : Carboneria 0 โหวต
07/02/2012 scurciari [scn] การออกเสียง : scurciari 0 โหวต
07/02/2012 sdignusu [scn] การออกเสียง : sdignusu 0 โหวต
07/02/2012 carricari [scn] การออกเสียง : carricari 0 โหวต
07/02/2012 carnilivari [scn] การออกเสียง : carnilivari 0 โหวต