ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/02/2012 fetiri [scn] การออกเสียง : fetiri 0 โหวต
27/02/2012 stuppusu [scn] การออกเสียง : stuppusu 0 โหวต
27/02/2012 scassari [scn] การออกเสียง : scassari 0 โหวต
27/02/2012 abbiari [scn] การออกเสียง : abbiari 0 โหวต
27/02/2012 bummuliari [scn] การออกเสียง : bummuliari 0 โหวต
27/02/2012 sancieli [scn] การออกเสียง : sancieli 0 โหวต
27/02/2012 gnegnu [scn] การออกเสียง : gnegnu 0 โหวต
27/02/2012 segghia [scn] การออกเสียง : segghia 0 โหวต
27/02/2012 curcari [scn] การออกเสียง : curcari 0 โหวต
20/02/2012 nzinca [scn] การออกเสียง : nzinca 0 โหวต
20/02/2012 ncignari [scn] การออกเสียง : ncignari 0 โหวต
20/02/2012 varduni [scn] การออกเสียง : varduni 0 โหวต
20/02/2012 siei [scn] การออกเสียง : siei 0 โหวต
20/02/2012 ncinagghia [scn] การออกเสียง : ncinagghia 0 โหวต
20/02/2012 ncimari [scn] การออกเสียง : ncimari 0 โหวต
20/02/2012 munnari [scn] การออกเสียง : munnari 0 โหวต
20/02/2012 sbriula [scn] การออกเสียง : sbriula 0 โหวต
20/02/2012 scaniaturi [scn] การออกเสียง : scaniaturi 0 โหวต
20/02/2012 ncarrunavacchi [scn] การออกเสียง : ncarrunavacchi 0 โหวต
12/02/2012 saittuni [scn] การออกเสียง : saittuni 0 โหวต
12/02/2012 agghiu [scn] การออกเสียง : agghiu 0 โหวต
12/02/2012 cca (avverbiu) [scn] การออกเสียง : cca (avverbiu) 0 โหวต
12/02/2012 cipudda [scn] การออกเสียง : cipudda 0 โหวต
12/02/2012 criesa [scn] การออกเสียง : criesa 0 โหวต
09/02/2012 nciappatu [scn] การออกเสียง : nciappatu 0 โหวต
09/02/2012 scupetta [scn] การออกเสียง : scupetta 0 โหวต
09/02/2012 uddiri [scn] การออกเสียง : uddiri 0 โหวต
09/02/2012 caurara [scn] การออกเสียง : caurara 0 โหวต
09/02/2012 cauriari [scn] การออกเสียง : cauriari 0 โหวต
09/02/2012 cavati [scn] การออกเสียง : cavati 0 โหวต