ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/03/2012 sparti [scn] การออกเสียง : sparti 0 โหวต
01/03/2012 de Nobili [it] การออกเสียง : de Nobili 0 โหวต
01/03/2012 Martin Scorsese [it] การออกเสียง : Martin Scorsese 0 โหวต
01/03/2012 Robert de Nobili [it] การออกเสียง : Robert de Nobili 0 โหวต
01/03/2012 Consorzio del Formaggio [it] การออกเสียง : Consorzio del Formaggio 0 โหวต
29/02/2012 spartiri [scn] การออกเสียง : spartiri 0 โหวต
29/02/2012 struppiari [scn] การออกเสียง : struppiari 0 โหวต
29/02/2012 gnutticari [scn] การออกเสียง : gnutticari 0 โหวต
29/02/2012 pici (snc) [scn] การออกเสียง : pici (snc) 0 โหวต
29/02/2012 mussu [scn] การออกเสียง : mussu 0 โหวต
29/02/2012 vuscari [scn] การออกเสียง : vuscari 0 โหวต
29/02/2012 affruntarisi [scn] การออกเสียง : affruntarisi 0 โหวต
29/02/2012 affruntusu [scn] การออกเสียง : affruntusu 0 โหวต
29/02/2012 carusu [scn] การออกเสียง : carusu 0 โหวต
29/02/2012 principiari [scn] การออกเสียง : principiari 0 โหวต
29/02/2012 tila (snc) [scn] การออกเสียง : tila (snc) 0 โหวต
29/02/2012 spurtusari [scn] การออกเสียง : spurtusari 0 โหวต
29/02/2012 rimunnari [scn] การออกเสียง : rimunnari 0 โหวต
29/02/2012 pruvulazzu [scn] การออกเสียง : pruvulazzu 0 โหวต
29/02/2012 cantunera [scn] การออกเสียง : cantunera 0 โหวต
29/02/2012 susirisi [scn] การออกเสียง : susirisi 0 โหวต
29/02/2012 sanari [scn] การออกเสียง : sanari 0 โหวต
29/02/2012 fezza [scn] การออกเสียง : fezza 0 โหวต
29/02/2012 nenti [scn] การออกเสียง : nenti 0 โหวต
29/02/2012 pacinziusu [scn] การออกเสียง : pacinziusu 0 โหวต
29/02/2012 ammucciuni [scn] การออกเสียง : ammucciuni 0 โหวต
29/02/2012 putia [scn] การออกเสียง : putia 0 โหวต
27/02/2012 vastedda [scn] การออกเสียง : vastedda 0 โหวต
27/02/2012 citrignu [scn] การออกเสียง : citrignu 0 โหวต
27/02/2012 dammusu [scn] การออกเสียง : dammusu 0 โหวต