ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/03/2012 sparti [scn] sparti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2012 de Nobili [it] de Nobili การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2012 Martin Scorsese [it] Martin Scorsese การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2012 Robert de Nobili [it] Robert de Nobili การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2012 Consorzio del Formaggio [it] Consorzio del Formaggio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 spartiri [scn] spartiri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 struppiari [scn] struppiari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 gnutticari [scn] gnutticari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 pici (snc) [scn] pici (snc) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 mussu [scn] mussu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 vuscari [scn] vuscari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 affruntarisi [scn] affruntarisi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 affruntusu [scn] affruntusu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 carusu [scn] carusu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 principiari [scn] principiari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 tila (snc) [scn] tila (snc) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 spurtusari [scn] spurtusari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 rimunnari [scn] rimunnari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 pruvulazzu [scn] pruvulazzu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 cantunera [scn] cantunera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 susirisi [scn] susirisi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 sanari [scn] sanari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 fezza [scn] fezza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 nenti [scn] nenti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 pacinziusu [scn] pacinziusu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 ammucciuni [scn] ammucciuni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/02/2012 putia [scn] putia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 vastedda [scn] vastedda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 citrignu [scn] citrignu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 dammusu [scn] dammusu การออกเสียง 0คะแนนโหวต