ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
19/05/2012 cunsigghiu [scn] การออกเสียง : cunsigghiu 0 โหวต
19/05/2012 cunfunniri [scn] การออกเสียง : cunfunniri 0 โหวต
19/05/2012 bilicu [scn] การออกเสียง : bilicu 0 โหวต
19/05/2012 strina (snc) [scn] การออกเสียง : strina (snc) 0 โหวต
22/04/2012 ghiarnu [scn] การออกเสียง : ghiarnu 0 โหวต
22/04/2012 vientu [scn] การออกเสียง : vientu 0 โหวต
22/04/2012 Naca a vientu [scn] การออกเสียง : Naca a vientu 0 โหวต
22/04/2012 arrapparisi [scn] การออกเสียง : arrapparisi 0 โหวต
01/03/2012 carcara [scn] การออกเสียง : carcara 0 โหวต
27/02/2012 sancieli [scn] การออกเสียง : sancieli 0 โหวต
27/02/2012 segghia [scn] การออกเสียง : segghia 0 โหวต
20/02/2012 nzinca [scn] การออกเสียง : nzinca 0 โหวต
20/02/2012 ncignari [scn] การออกเสียง : ncignari 0 โหวต
20/02/2012 varduni [scn] การออกเสียง : varduni 0 โหวต
20/02/2012 siei [scn] การออกเสียง : siei 0 โหวต
20/02/2012 ncinagghia [scn] การออกเสียง : ncinagghia 0 โหวต
20/02/2012 ncimari [scn] การออกเสียง : ncimari 0 โหวต
20/02/2012 munnari [scn] การออกเสียง : munnari 0 โหวต
20/02/2012 sbriula [scn] การออกเสียง : sbriula 0 โหวต
20/02/2012 scaniaturi [scn] การออกเสียง : scaniaturi 0 โหวต
12/02/2012 ncarrunavacchi [scn] การออกเสียง : ncarrunavacchi 0 โหวต
12/02/2012 saittuni [scn] การออกเสียง : saittuni 0 โหวต
12/02/2012 agghiu [scn] การออกเสียง : agghiu 0 โหวต
12/02/2012 cca (avverbiu) [scn] การออกเสียง : cca (avverbiu) 0 โหวต
12/02/2012 cipudda [scn] การออกเสียง : cipudda 0 โหวต
12/02/2012 criesa [scn] การออกเสียง : criesa 0 โหวต
09/02/2012 nciappatu [scn] การออกเสียง : nciappatu 0 โหวต
09/02/2012 scupetta [scn] การออกเสียง : scupetta 0 โหวต
09/02/2012 uddiri [scn] การออกเสียง : uddiri 0 โหวต
09/02/2012 caurara [scn] การออกเสียง : caurara 0 โหวต