ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/07/2012 serviço [pt] การออกเสียง : serviço 1 โหวต
09/07/2012 café [pt] การออกเสียง : café 0 โหวต
09/07/2012 cama [pt] การออกเสียง : cama 1 โหวต
09/07/2012 cem [pt] การออกเสียง : cem 0 โหวต
09/07/2012 homem [pt] การออกเสียง : homem 1 โหวต
09/07/2012 quando [pt] การออกเสียง : quando 2 โหวต
09/07/2012 qualidade [pt] การออกเสียง : qualidade 0 โหวต
09/07/2012 quociente [pt] การออกเสียง : quociente 0 โหวต
09/07/2012 quórum [pt] การออกเสียง : quórum 0 โหวต
09/07/2012 quilómetro [pt] การออกเสียง : quilómetro 0 โหวต
09/07/2012 quilo [pt] การออกเสียง : quilo 0 โหวต
09/07/2012 questão [pt] การออกเสียง : questão 0 โหวต
09/07/2012 Quero [pt] การออกเสียง : Quero 0 โหวต