ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/10/2017 demorar [pt] การออกเสียง : demorar 0 โหวต
25/10/2017 As melhoras! [pt] การออกเสียง : As melhoras! 0 โหวต
25/10/2017 competição [pt] การออกเสียง : competição 0 โหวต
25/10/2017 assistir [pt] การออกเสียง : assistir 0 โหวต
24/10/2017 acordado [pt] การออกเสียง : acordado 0 โหวต
24/10/2017 peripécia [pt] การออกเสียง : peripécia 0 โหวต
24/10/2017 chato [pt] การออกเสียง : chato 0 โหวต
24/10/2017 equilíbrio [pt] การออกเสียง : equilíbrio 0 โหวต
24/10/2017 padrão [pt] การออกเสียง : padrão 0 โหวต
09/07/2012 joelho [pt] การออกเสียง : joelho 1 โหวต
09/07/2012 Jorge [pt] การออกเสียง : Jorge 1 โหวต
09/07/2012 julho [pt] การออกเสียง : julho 1 โหวต
09/07/2012 loja [pt] การออกเสียง : loja 0 โหวต
09/07/2012 Espanha [pt] การออกเสียง : Espanha 0 โหวต
09/07/2012 companhia [pt] การออกเสียง : companhia -1 โหวต
09/07/2012 palhaço [pt] การออกเสียง : palhaço 0 โหวต
09/07/2012 maravilhoso [pt] การออกเสียง : maravilhoso 1 โหวต
09/07/2012 hora [pt] การออกเสียง : hora 0 โหวต
09/07/2012 honesto [pt] การออกเสียง : honesto 0 โหวต
09/07/2012 biologia [pt] การออกเสียง : biologia 0 โหวต
09/07/2012 gente [pt] การออกเสียง : gente 3 โหวต
09/07/2012 segundo [pt] การออกเสียง : segundo 0 โหวต
09/07/2012 gato [pt] การออกเสียง : gato 1 โหวต
09/07/2012 cinema [pt] การออกเสียง : cinema 0 โหวต
09/07/2012 cena [pt] การออกเสียง : cena 0 โหวต
09/07/2012 cuco [pt] การออกเสียง : cuco 0 โหวต
09/07/2012 cuidar [pt] การออกเสียง : cuidar 1 โหวต
09/07/2012 corda [pt] การออกเสียง : corda 0 โหวต
09/07/2012 evolução [pt] การออกเสียง : evolução 0 โหวต
09/07/2012 promoção [pt] การออกเสียง : promoção 0 โหวต