ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/03/2018 experiência [pt] การออกเสียง : experiência 0 โหวต
16/03/2018 descrever [pt] การออกเสียง : descrever 0 โหวต
16/03/2018 poder [pt] การออกเสียง : poder 0 โหวต
16/03/2018 boa [pt] การออกเสียง : boa 0 โหวต
16/03/2018 bom [pt] การออกเสียง : bom 0 โหวต
16/03/2018 instalações [pt] การออกเสียง : instalações 0 โหวต
16/03/2018 por [pt] การออกเสียง : por 0 โหวต
16/03/2018 de [pt] การออกเสียง : de 2 โหวต
16/03/2018 um [pt] การออกเสียง : um 0 โหวต
16/03/2018 a [pt] การออกเสียง : a 1 โหวต
13/03/2018 engenheiro [pt] การออกเสียง : engenheiro 0 โหวต
13/03/2018 água [pt] การออกเสียง : água 0 โหวต
13/03/2018 hospital [pt] การออกเสียง : hospital 0 โหวต
13/03/2018 iguana [pt] การออกเสียง : iguana 0 โหวต
13/03/2018 lista [pt] การออกเสียง : lista 0 โหวต
13/03/2018 inspire [pt] การออกเสียง : inspire 0 โหวต
13/03/2018 sofá [pt] การออกเสียง : sofá 0 โหวต
13/03/2018 hipopótamo [pt] การออกเสียง : hipopótamo 0 โหวต
13/03/2018 tigre [pt] การออกเสียง : tigre 0 โหวต
13/03/2018 hiena [pt] การออกเสียง : hiena 0 โหวต
01/11/2017 nascer do sol [pt] การออกเสียง : nascer do sol 0 โหวต
01/11/2017 meio-dia [pt] การออกเสียง : meio-dia 0 โหวต
01/11/2017 Isco [pt] การออกเสียง : Isco 0 โหวต
01/11/2017 cana de pesca [pt] การออกเสียง : cana de pesca 0 โหวต
01/11/2017 tarde [pt] การออกเสียง : tarde 0 โหวต
01/11/2017 manhã [pt] การออกเสียง : manhã 0 โหวต
01/11/2017 faca [pt] การออกเสียง : faca 0 โหวต
01/11/2017 rochas [pt] การออกเสียง : rochas 0 โหวต
01/11/2017 meia-maré [pt] การออกเสียง : meia-maré 0 โหวต
01/11/2017 maré-baixa [pt] การออกเสียง : maré-baixa 0 โหวต