ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/03/2018 consultoria [pt] การออกเสียง : consultoria 0 โหวต
20/03/2018 consultor [pt] การออกเสียง : consultor 0 โหวต
20/03/2018 USA [pt] การออกเสียง : USA 0 โหวต
20/03/2018 manutenção de instalações [pt] การออกเสียง : manutenção de instalações 0 โหวต
20/03/2018 limpeza [pt] การออกเสียง : limpeza 0 โหวต
20/03/2018 mecânicas [pt] การออกเสียง : mecânicas 0 โหวต
20/03/2018 elétricas [pt] การออกเสียง : elétricas 0 โหวต
20/03/2018 como está? [pt] การออกเสียง : como está? 0 โหวต
20/03/2018 muito [pt] การออกเสียง : muito 0 โหวต
20/03/2018 propriedade [pt] การออกเสียง : propriedade 0 โหวต
20/03/2018 empresa [pt] การออกเสียง : empresa 0 โหวต
20/03/2018 organiza [pt] การออกเสียง : organiza 0 โหวต
20/03/2018 trabalham [pt] การออกเสียง : trabalham 0 โหวต
20/03/2018 equipa [pt] การออกเสียง : equipa 0 โหวต
20/03/2018 fornecedores [pt] การออกเสียง : fornecedores 0 โหวต
20/03/2018 quantas [pt] การออกเสียง : quantas 0 โหวต
20/03/2018 quantos [pt] การออกเสียง : quantos 0 โหวต
20/03/2018 problemas [pt] การออกเสียง : problemas 0 โหวต
20/03/2018 um problema [pt] การออกเสียง : um problema 0 โหวต
20/03/2018 todos os anos [pt] การออกเสียง : todos os anos 0 โหวต
20/03/2018 todos [pt] การออกเสียง : todos 0 โหวต
20/03/2018 Anos [pt] การออกเสียง : Anos 0 โหวต
20/03/2018 os [pt] การออกเสียง : os 0 โหวต
20/03/2018 dizer-me [pt] การออกเสียง : dizer-me 0 โหวต
20/03/2018 gasta [pt] การออกเสียง : gasta 0 โหวต
20/03/2018 dizer [pt] การออกเสียง : dizer 0 โหวต
20/03/2018 pode [pt] การออกเสียง : pode 0 โหวต
20/03/2018 uso [pt] การออกเสียง : uso 0 โหวต
20/03/2018 sua [pt] การออกเสียง : sua 0 โหวต
20/03/2018 seu [pt] การออกเสียง : seu 0 โหวต