ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี การออกเสียง ข้อมูล
20/02/2018 a las seis menos cuarto [es] การออกเสียง : a las seis menos cuarto โดย LePortillow
20/02/2018 la parada de autobús [es] การออกเสียง : la parada de autobús โดย cc4miloo
06/11/2017 A buen pagador no le duelen prendas. [es] การออกเสียง : A buen pagador no le duelen prendas. โดย vicenms
06/11/2017 salirle el tiro por la culata [es] การออกเสียง : salirle el tiro por la culata โดย vicenms
06/11/2017 La codicia rompe el saco. [es] การออกเสียง : La codicia rompe el saco. โดย vicenms
06/11/2017 ir por lana y volver trasquilado [es] การออกเสียง : ir por lana y volver trasquilado โดย vicenms
06/11/2017 Ojos que no ven, corazón que no quiebra. [es] การออกเสียง : Ojos que no ven, corazón que no quiebra. โดย vicenms
06/11/2017 No es oro todo lo que reluce. [es] การออกเสียง : No es oro todo lo que reluce. โดย vicenms
06/11/2017 Que me quiten lo bailado [es] การออกเสียง : Que me quiten lo bailado โดย vicenms