ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/04/2009 повнимательнее [ru] การออกเสียง : повнимательнее 0 โหวต
04/04/2009 обеих [ru] การออกเสียง : обеих 0 โหวต
04/04/2009 поза [ru] การออกเสียง : поза 0 โหวต
04/04/2009 покупать [ru] การออกเสียง : покупать 0 โหวต
04/04/2009 гибель [ru] การออกเสียง : гибель 0 โหวต
04/04/2009 угроза [ru] การออกเสียง : угроза 0 โหวต
04/04/2009 радиоприёмник [ru] การออกเสียง : радиоприёмник 0 โหวต
04/04/2009 дочь [ru] การออกเสียง : дочь 0 โหวต
04/04/2009 качаться [ru] การออกเสียง : качаться 0 โหวต
04/04/2009 прогноз [ru] การออกเสียง : прогноз 0 โหวต
04/04/2009 участь [ru] การออกเสียง : участь 0 โหวต
04/04/2009 школьники [ru] การออกเสียง : школьники 0 โหวต
04/04/2009 суметь [ru] การออกเสียง : суметь 0 โหวต
04/04/2009 оборот [ru] การออกเสียง : оборот 0 โหวต
04/04/2009 девица [ru] การออกเสียง : девица 0 โหวต
04/04/2009 возненавидеть [ru] การออกเสียง : возненавидеть 0 โหวต
04/04/2009 безлюдный [ru] การออกเสียง : безлюдный 0 โหวต
04/04/2009 тщетно [ru] การออกเสียง : тщетно 0 โหวต
04/04/2009 южный [ru] การออกเสียง : южный 0 โหวต
04/04/2009 зеркало [ru] การออกเสียง : зеркало 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 лететь [ru] การออกเสียง : лететь 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 осваивать [ru] การออกเสียง : осваивать 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 бесконечное [ru] การออกเสียง : бесконечное 0 โหวต
04/04/2009 суховато [ru] การออกเสียง : суховато 0 โหวต
04/04/2009 колчан [ru] การออกเสียง : колчан 0 โหวต
04/04/2009 персонаж [ru] การออกเสียง : персонаж 0 โหวต
04/04/2009 учинить [ru] การออกเสียง : учинить 0 โหวต
04/04/2009 обычный [ru] การออกเสียง : обычный 0 โหวต
04/04/2009 скольких [ru] การออกเสียง : скольких 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 недоразвитый [ru] การออกเสียง : недоразвитый 0 โหวต