ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/04/2009 военный [ru] การออกเสียง : военный 0 โหวต
04/04/2009 торговля [ru] การออกเสียง : торговля 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 обнажить [ru] การออกเสียง : обнажить 0 โหวต
04/04/2009 ливень [ru] การออกเสียง : ливень 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 президент [ru] การออกเสียง : президент 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 отрезок [ru] การออกเสียง : отрезок 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 повнимательнее [ru] การออกเสียง : повнимательнее 0 โหวต
04/04/2009 обеих [ru] การออกเสียง : обеих 0 โหวต
04/04/2009 поза [ru] การออกเสียง : поза 0 โหวต
04/04/2009 война [ru] การออกเสียง : война -1 โหวต
04/04/2009 покупать [ru] การออกเสียง : покупать 0 โหวต
04/04/2009 гибель [ru] การออกเสียง : гибель 0 โหวต
04/04/2009 угроза [ru] การออกเสียง : угроза 0 โหวต
04/04/2009 радиоприёмник [ru] การออกเสียง : радиоприёмник 0 โหวต
04/04/2009 дочь [ru] การออกเสียง : дочь 0 โหวต
04/04/2009 качаться [ru] การออกเสียง : качаться 0 โหวต
04/04/2009 прогноз [ru] การออกเสียง : прогноз 0 โหวต
04/04/2009 участь [ru] การออกเสียง : участь 0 โหวต
04/04/2009 школьники [ru] การออกเสียง : школьники 0 โหวต
04/04/2009 суметь [ru] การออกเสียง : суметь 0 โหวต
04/04/2009 оборот [ru] การออกเสียง : оборот 0 โหวต
04/04/2009 девица [ru] การออกเสียง : девица 0 โหวต
04/04/2009 возненавидеть [ru] การออกเสียง : возненавидеть 0 โหวต
04/04/2009 безлюдный [ru] การออกเสียง : безлюдный 0 โหวต
04/04/2009 тщетно [ru] การออกเสียง : тщетно 0 โหวต
04/04/2009 южный [ru] การออกเสียง : южный 0 โหวต
04/04/2009 зеркало [ru] การออกเสียง : зеркало 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 лететь [ru] การออกเสียง : лететь 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 осваивать [ru] การออกเสียง : осваивать 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 бесконечное [ru] การออกเสียง : бесконечное 0 โหวต