ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/04/2009 решается [ru] การออกเสียง : решается 0 โหวต
04/04/2009 отвечу [ru] การออกเสียง : отвечу 0 โหวต
04/04/2009 значащий [ru] การออกเสียง : значащий 0 โหวต
04/04/2009 рай [ru] การออกเสียง : рай 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 сторицей [ru] การออกเสียง : сторицей 0 โหวต
04/04/2009 утерянное [ru] การออกเสียง : утерянное 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 успешно [ru] การออกเสียง : успешно 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 непроторенным [ru] การออกเสียง : непроторенным 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 сообщество [ru] การออกเสียง : сообщество 0 โหวต
04/04/2009 общаясь [ru] การออกเสียง : общаясь 0 โหวต
04/04/2009 трудятся [ru] การออกเสียง : трудятся 0 โหวต
04/04/2009 присущи [ru] การออกเสียง : присущи 0 โหวต
04/04/2009 запугивать [ru] การออกเสียง : запугивать 0 โหวต
04/04/2009 угадать [ru] การออกเสียง : угадать 0 โหวต
04/04/2009 поэтому [ru] การออกเสียง : поэтому 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 килобайт [ru] การออกเสียง : килобайт 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 забавно [ru] การออกเสียง : забавно 0 โหวต
04/04/2009 ощутить [ru] การออกเสียง : ощутить 0 โหวต
04/04/2009 отсюда [ru] การออกเสียง : отсюда 0 โหวต
04/04/2009 смысл [ru] การออกเสียง : смысл 0 โหวต
04/04/2009 лист [ru] การออกเสียง : лист 0 โหวต
04/04/2009 рот [ru] การออกเสียง : рот -1 โหวต
04/04/2009 отнюдь [ru] การออกเสียง : отнюдь 0 โหวต
04/04/2009 язычок [ru] การออกเสียง : язычок 0 โหวต
04/04/2009 убить [ru] การออกเสียง : убить 0 โหวต
04/04/2009 самодовольно [ru] การออกเสียง : самодовольно 0 โหวต
04/04/2009 пытливо [ru] การออกเสียง : пытливо 0 โหวต
04/04/2009 взнос [ru] การออกเสียง : взнос 0 โหวต
04/04/2009 кабель [ru] การออกเสียง : кабель -1 โหวต
04/04/2009 речка [ru] การออกเสียง : речка 0 โหวต