ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/04/2009 завещание [ru] การออกเสียง : завещание 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 архив [ru] การออกเสียง : архив 0 โหวต
04/04/2009 юридически [ru] การออกเสียง : юридически 0 โหวต
04/04/2009 зацепка [ru] การออกเสียง : зацепка 0 โหวต
04/04/2009 безусловно [ru] การออกเสียง : безусловно 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 прецедент [ru] การออกเสียง : прецедент 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 имущество [ru] การออกเสียง : имущество 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 рассудок [ru] การออกเสียง : рассудок 0 โหวต
04/04/2009 составить [ru] การออกเสียง : составить 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 криво [ru] การออกเสียง : криво 0 โหวต
04/04/2009 толком [ru] การออกเสียง : толком 0 โหวต
04/04/2009 связаться [ru] การออกเสียง : связаться 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 обман [ru] การออกเสียง : обман 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 оптический [ru] การออกเสียง : оптический 0 โหวต
04/04/2009 ошибочно [ru] การออกเสียง : ошибочно 0 โหวต
04/04/2009 соглашаться [ru] การออกเสียง : соглашаться 0 โหวต
04/04/2009 ландшафт [ru] การออกเสียง : ландшафт -1 โหวต
04/04/2009 шорох [ru] การออกเสียง : шорох 0 โหวต
04/04/2009 красота [ru] การออกเสียง : красота 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 манера [ru] การออกเสียง : манера 0 โหวต
04/04/2009 колорит [ru] การออกเสียง : колорит 0 โหวต
04/04/2009 тематика [ru] การออกเสียง : тематика 0 โหวต
04/04/2009 ошеломляющее [ru] การออกเสียง : ошеломляющее 0 โหวต
04/04/2009 символизм [ru] การออกเสียง : символизм 0 โหวต
04/04/2009 зритель [ru] การออกเสียง : зритель -1 โหวต
04/04/2009 цвет [ru] การออกเสียง : цвет 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 Альберт [ru] การออกเสียง : Альберт 0 โหวต
04/04/2009 фамилия [ru] การออกเสียง : фамилия 0 โหวต
04/04/2009 триумф [ru] การออกเสียง : триумф 0 โหวต
04/04/2009 наниматель [ru] การออกเสียง : наниматель 0 โหวต