ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/04/2009 надето [ru] การออกเสียง : надето 0 โหวต
04/04/2009 сняв [ru] การออกเสียง : сняв 0 โหวต
04/04/2009 ознакомиться [ru] การออกเสียง : ознакомиться 0 โหวต
04/04/2009 убежден [ru] การออกเสียง : убежден 0 โหวต
04/04/2009 превосходящий [ru] การออกเสียง : превосходящий 0 โหวต
04/04/2009 начнем [ru] การออกเสียง : начнем 0 โหวต
04/04/2009 подумаю [ru] การออกเสียง : подумаю -1 โหวต
04/04/2009 пиши [ru] การออกเสียง : пиши 0 โหวต
04/04/2009 сокровищница [ru] การออกเสียง : сокровищница 0 โหวต
04/04/2009 арест [ru] การออกเสียง : арест 0 โหวต
04/04/2009 беспокойно [ru] การออกเสียง : беспокойно 0 โหวต
04/04/2009 мучительно [ru] การออกเสียง : мучительно 0 โหวต
04/04/2009 неспособен [ru] การออกเสียง : неспособен 0 โหวต
04/04/2009 сознание [ru] การออกเสียง : сознание 0 โหวต
04/04/2009 лениво [ru] การออกเสียง : лениво 0 โหวต
04/04/2009 знаменитость [ru] การออกเสียง : знаменитость 0 โหวต
04/04/2009 возиться [ru] การออกเสียง : возиться 0 โหวต
04/04/2009 спокоен [ru] การออกเสียง : спокоен 0 โหวต
04/04/2009 попадаться [ru] การออกเสียง : попадаться 0 โหวต
04/04/2009 воскрес [ru] การออกเสียง : воскрес 0 โหวต
04/04/2009 заняться [ru] การออกเสียง : заняться 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 изложение [ru] การออกเสียง : изложение 0 โหวต
04/04/2009 диплом [ru] การออกเสียง : диплом 0 โหวต
04/04/2009 пожить [ru] การออกเสียง : пожить 0 โหวต
04/04/2009 похожий [ru] การออกเสียง : похожий 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 грезить [ru] การออกเสียง : грезить 0 โหวต
04/04/2009 теплота [ru] การออกเสียง : теплота 0 โหวต
04/04/2009 осока [ru] การออกเสียง : осока 0 โหวต
04/04/2009 уладиться [ru] การออกเสียง : уладиться 0 โหวต
04/04/2009 начисто [ru] การออกเสียง : начисто 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด