ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/04/2009 подрывающие [ru] การออกเสียง : подрывающие 0 โหวต
05/04/2009 предчувствиям [ru] การออกเสียง : предчувствиям 0 โหวต
05/04/2009 проблему [ru] การออกเสียง : проблему 0 โหวต
05/04/2009 пещерного [ru] การออกเสียง : пещерного 0 โหวต
05/04/2009 характерны [ru] การออกเสียง : характерны 0 โหวต
05/04/2009 направитесь [ru] การออกเสียง : направитесь 0 โหวต
05/04/2009 отклонилось [ru] การออกเสียง : отклонилось 0 โหวต
04/04/2009 вздрогнув [ru] การออกเสียง : вздрогнув 0 โหวต
04/04/2009 стук [ru] การออกเสียง : стук 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 механизм [ru] การออกเสียง : механизм 0 โหวต
04/04/2009 заглянуть [ru] การออกเสียง : заглянуть 0 โหวต
04/04/2009 весомо [ru] การออกเสียง : весомо 0 โหวต
04/04/2009 пригодиться [ru] การออกเสียง : пригодиться 0 โหวต
04/04/2009 надет [ru] การออกเสียง : надет 0 โหวต
04/04/2009 опустить [ru] การออกเสียง : опустить 0 โหวต
04/04/2009 прикрепленный [ru] การออกเสียง : прикрепленный 0 โหวต
04/04/2009 автоматический [ru] การออกเสียง : автоматический 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 перекусить [ru] การออกเสียง : перекусить 0 โหวต
04/04/2009 худо [ru] การออกเสียง : худо 0 โหวต
04/04/2009 придёт [ru] การออกเสียง : придёт 0 โหวต
04/04/2009 кормиться [ru] การออกเสียง : кормиться 0 โหวต
04/04/2009 бурьян [ru] การออกเสียง : бурьян 0 โหวต
04/04/2009 биология [ru] การออกเสียง : биология 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 идей [ru] การออกเสียง : идей 0 โหวต
04/04/2009 догадываться [ru] การออกเสียง : догадываться 0 โหวต
04/04/2009 сути [ru] การออกเสียง : сути 0 โหวต
04/04/2009 руководство [ru] การออกเสียง : руководство 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 прилагал [ru] การออกเสียง : прилагал 0 โหวต
04/04/2009 новых [ru] การออกเสียง : новых 0 โหวต
04/04/2009 совершено [ru] การออกเสียง : совершено 0 โหวต