ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/04/2009 широкий [ru] การออกเสียง : широкий 0 โหวต
04/04/2009 подполье [ru] การออกเสียง : подполье 0 โหวต
04/04/2009 взвешивать [ru] การออกเสียง : взвешивать 0 โหวต
04/04/2009 наличие [ru] การออกเสียง : наличие 0 โหวต
04/04/2009 таланты [ru] การออกเสียง : таланты 0 โหวต
04/04/2009 услышанное [ru] การออกเสียง : услышанное 0 โหวต
04/04/2009 врожденный [ru] การออกเสียง : врожденный 0 โหวต
04/04/2009 бессмертие [ru] การออกเสียง : бессмертие 0 โหวต
03/04/2009 надёжнее [ru] การออกเสียง : надёжнее 0 โหวต
03/04/2009 кукурузной [ru] การออกเสียง : кукурузной 0 โหวต
03/04/2009 почерпнутой [ru] การออกเสียง : почерпнутой 0 โหวต
03/04/2009 почерпнет [ru] การออกเสียง : почерпнет 0 โหวต
03/04/2009 встречающаяся [ru] การออกเสียง : встречающаяся 0 โหวต
03/04/2009 ответственной [ru] การออกเสียง : ответственной 0 โหวต
03/04/2009 остроты [ru] การออกเสียง : остроты 0 โหวต
03/04/2009 подвело [ru] การออกเสียง : подвело 0 โหวต
03/04/2009 доверяете [ru] การออกเสียง : доверяете 0 โหวต
03/04/2009 равнозначна [ru] การออกเสียง : равнозначна 0 โหวต
03/04/2009 ставку [ru] การออกเสียง : ставку 0 โหวต
03/04/2009 верную [ru] การออกเสียง : верную 0 โหวต
03/04/2009 возмутило [ru] การออกเสียง : возмутило 0 โหวต
03/04/2009 выполняла [ru] การออกเสียง : выполняла 0 โหวต
03/04/2009 ранящее [ru] การออกเสียง : ранящее 0 โหวต