ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/04/2009 покончить [ru] การออกเสียง : покончить 0 โหวต
04/04/2009 эгоизм [ru] การออกเสียง : эгоизм 0 โหวต
04/04/2009 противоположность [ru] การออกเสียง : противоположность 0 โหวต
04/04/2009 талант [ru] การออกเสียง : талант 0 โหวต
04/04/2009 неудачно [ru] การออกเสียง : неудачно 0 โหวต
04/04/2009 удасться [ru] การออกเสียง : удасться 0 โหวต
04/04/2009 замысел [ru] การออกเสียง : замысел 0 โหวต
04/04/2009 феодализм [ru] การออกเสียง : феодализм -1 โหวต
04/04/2009 туговато [ru] การออกเสียง : туговато 0 โหวต
04/04/2009 джин [ru] การออกเสียง : джин 0 โหวต
04/04/2009 заговорщически [ru] การออกเสียง : заговорщически 0 โหวต
04/04/2009 новоселье [ru] การออกเสียง : новоселье 0 โหวต
04/04/2009 срубить [ru] การออกเสียง : срубить 0 โหวต
04/04/2009 стройные [ru] การออกเสียง : стройные 0 โหวต
04/04/2009 неоспоримое [ru] การออกเสียง : неоспоримое 0 โหวต
04/04/2009 успехи [ru] การออกเสียง : успехи -1 โหวต
04/04/2009 приспосабливаться [ru] การออกเสียง : приспосабливаться 0 โหวต
04/04/2009 превосходство [ru] การออกเสียง : превосходство 0 โหวต
04/04/2009 лучник [ru] การออกเสียง : лучник 0 โหวต
04/04/2009 изобретатель [ru] การออกเสียง : изобретатель 0 โหวต
04/04/2009 лестница [ru] การออกเสียง : лестница 0 โหวต
04/04/2009 нередко [ru] การออกเสียง : нередко 0 โหวต
04/04/2009 горечь [ru] การออกเสียง : горечь 0 โหวต
04/04/2009 происходящее [ru] การออกเสียง : происходящее 0 โหวต
04/04/2009 андроид [ru] การออกเสียง : андроид 0 โหวต
04/04/2009 основы [ru] การออกเสียง : основы 0 โหวต
04/04/2009 становление [ru] การออกเสียง : становление 0 โหวต
04/04/2009 возложить [ru] การออกเสียง : возложить 0 โหวต
04/04/2009 повседневно [ru] การออกเสียง : повседневно 0 โหวต
04/04/2009 размах [ru] การออกเสียง : размах 0 โหวต