ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/04/2009 суховато [ru] การออกเสียง : суховато 0 โหวต
04/04/2009 колчан [ru] การออกเสียง : колчан 0 โหวต
04/04/2009 персонаж [ru] การออกเสียง : персонаж 0 โหวต
04/04/2009 учинить [ru] การออกเสียง : учинить 0 โหวต
04/04/2009 обычный [ru] การออกเสียง : обычный 0 โหวต
04/04/2009 скольких [ru] การออกเสียง : скольких 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 недоразвитый [ru] การออกเสียง : недоразвитый 0 โหวต
04/04/2009 приготовления [ru] การออกเสียง : приготовления 0 โหวต
04/04/2009 безмятежно [ru] การออกเสียง : безмятежно 0 โหวต
04/04/2009 ответный [ru] การออกเสียง : ответный 0 โหวต
04/04/2009 кровля [ru] การออกเสียง : кровля 0 โหวต
04/04/2009 инцидент [ru] การออกเสียง : инцидент 0 โหวต
04/04/2009 незначительный [ru] การออกเสียง : незначительный 0 โหวต
04/04/2009 пасторально [ru] การออกเสียง : пасторально 0 โหวต
04/04/2009 обрабатывать [ru] การออกเสียง : обрабатывать 0 โหวต
04/04/2009 частности [ru] การออกเสียง : частности 0 โหวต
04/04/2009 воспитатель [ru] การออกเสียง : воспитатель 0 โหวต
04/04/2009 устроиться [ru] การออกเสียง : устроиться 0 โหวต
04/04/2009 ничья [ru] การออกเสียง : ничья 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 фабрика [ru] การออกเสียง : фабрика 0 โหวต
04/04/2009 приглядеться [ru] การออกเสียง : приглядеться 0 โหวต
04/04/2009 кукуруза [ru] การออกเสียง : кукуруза 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 невинно [ru] การออกเสียง : невинно 0 โหวต
04/04/2009 независимость [ru] การออกเสียง : независимость 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2009 твердость [ru] การออกเสียง : твердость 0 โหวต
04/04/2009 освоение [ru] การออกเสียง : освоение 0 โหวต
04/04/2009 сыновья [ru] การออกเสียง : сыновья 0 โหวต
04/04/2009 экспериментировать [ru] การออกเสียง : экспериментировать 0 โหวต
04/04/2009 конкурировать [ru] การออกเสียง : конкурировать 0 โหวต
04/04/2009 рынок [ru] การออกเสียง : рынок 0 โหวต