ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/05/2009 следили [ru] การออกเสียงคำว่า следили คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2009 шпиона [ru] การออกเสียงคำว่า шпиона คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2009 механического [ru] การออกเสียงคำว่า механического คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2009 прикрепляли [ru] การออกเสียงคำว่า прикрепляли คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2009 выпускали [ru] การออกเสียงคำว่า выпускали คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2009 создавали [ru] การออกเสียงคำว่า создавали คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/05/2009 принимая [ru] การออกเสียงคำว่า принимая คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2009 ошибался [ru] การออกเสียงคำว่า ошибался คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2009 нормальным [ru] การออกเสียงคำว่า нормальным คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2009 крылась [ru] การออกเสียงคำว่า крылась คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2009 искусственных [ru] การออกเสียงคำว่า искусственных คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2009 подозревая [ru] การออกเสียงคำว่า подозревая คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2009 сколькими [ru] การออกเสียงคำว่า сколькими คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2009 выполняя [ru] การออกเสียงคำว่า выполняя คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2009 похожих [ru] การออกเสียงคำว่า похожих คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2009 искусная [ru] การออกเสียงคำว่า искусная คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2009 глупой [ru] การออกเสียงคำว่า глупой คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2009 умную [ru] การออกเสียงคำว่า умную คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2009 андроидов [ru] การออกเสียงคำว่า андроидов คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2009 наделив [ru] การออกเสียงคำว่า наделив คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/05/2009 искусственного [ru] การออกเสียงคำว่า искусственного คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2009 дорос [ru] การออกเสียงคำว่า дорос คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2009 владели [ru] การออกเสียงคำว่า владели คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2009 техники [ru] การออกเสียงคำว่า техники คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2009 химических [ru] การออกเสียงคำว่า химических คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2009 горстки [ru] การออกเสียงคำว่า горстки คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2009 созданным [ru] การออกเสียงคำว่า созданным คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2009 андроидом [ru] การออกเสียงคำว่า андроидом คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2009 высится [ru] การออกเสียงคำว่า высится คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2009 андроиды [ru] การออกเสียงคำว่า андроиды คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด