ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/05/2009 следили [ru] การออกเสียง : следили 0 โหวต
11/05/2009 шпиона [ru] การออกเสียง : шпиона 0 โหวต
11/05/2009 механического [ru] การออกเสียง : механического 0 โหวต
11/05/2009 прикрепляли [ru] การออกเสียง : прикрепляли 0 โหวต
11/05/2009 выпускали [ru] การออกเสียง : выпускали 0 โหวต
11/05/2009 создавали [ru] การออกเสียง : создавали 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/05/2009 принимая [ru] การออกเสียง : принимая 0 โหวต
11/05/2009 ошибался [ru] การออกเสียง : ошибался 0 โหวต
11/05/2009 нормальным [ru] การออกเสียง : нормальным 0 โหวต
11/05/2009 крылась [ru] การออกเสียง : крылась 0 โหวต
11/05/2009 искусственных [ru] การออกเสียง : искусственных 0 โหวต
11/05/2009 подозревая [ru] การออกเสียง : подозревая 0 โหวต
11/05/2009 сколькими [ru] การออกเสียง : сколькими 0 โหวต
11/05/2009 выполняя [ru] การออกเสียง : выполняя 0 โหวต
11/05/2009 похожих [ru] การออกเสียง : похожих 0 โหวต
11/05/2009 искусная [ru] การออกเสียง : искусная 0 โหวต
11/05/2009 глупой [ru] การออกเสียง : глупой 0 โหวต
11/05/2009 умную [ru] การออกเสียง : умную 0 โหวต
11/05/2009 андроидов [ru] การออกเสียง : андроидов 0 โหวต
11/05/2009 наделив [ru] การออกเสียง : наделив 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/05/2009 искусственного [ru] การออกเสียง : искусственного 0 โหวต
09/05/2009 дорос [ru] การออกเสียง : дорос 0 โหวต
09/05/2009 владели [ru] การออกเสียง : владели 0 โหวต
09/05/2009 техники [ru] การออกเสียง : техники 0 โหวต
09/05/2009 химических [ru] การออกเสียง : химических 0 โหวต
09/05/2009 горстки [ru] การออกเสียง : горстки 0 โหวต
09/05/2009 созданным [ru] การออกเสียง : созданным 0 โหวต
09/05/2009 андроидом [ru] การออกเสียง : андроидом 0 โหวต
09/05/2009 высится [ru] การออกเสียง : высится 0 โหวต
09/05/2009 андроиды [ru] การออกเสียง : андроиды 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด