ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/11/2012 wireless [en] การออกเสียงคำว่า wireless คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2012 chafed [en] การออกเสียงคำว่า chafed คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2012 frustrate [en] การออกเสียงคำว่า frustrate คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/11/2012 tapioca [en] การออกเสียงคำว่า tapioca คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2012 consummate (adjective) [en] การออกเสียงคำว่า consummate (adjective) คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/11/2012 consummate (verb) [en] การออกเสียงคำว่า consummate (verb) คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2012 tantrum [en] การออกเสียงคำว่า tantrum คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/11/2012 crows [en] การออกเสียงคำว่า crows คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2012 ironing [en] การออกเสียงคำว่า ironing คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2012 Bag Enderby [en] การออกเสียงคำว่า Bag Enderby คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2012 somersby [en] การออกเสียงคำว่า somersby คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2012 Horncastle [en] การออกเสียงคำว่า Horncastle คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2012 alliterate [en] การออกเสียงคำว่า alliterate คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2012 sleeping [en] การออกเสียงคำว่า sleeping คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2012 sense [en] การออกเสียงคำว่า sense คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/11/2012 please [en] การออกเสียงคำว่า please คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2012 Paul [en] การออกเสียงคำว่า Paul คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/11/2012 tear [en] การออกเสียงคำว่า tear คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/11/2012 altercation [en] การออกเสียงคำว่า altercation คะแนนโหวต 2 คะแนน
03/11/2012 reason [en] การออกเสียงคำว่า reason คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2012 baffle [en] การออกเสียงคำว่า baffle คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2012 vial [en] การออกเสียงคำว่า vial คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/11/2012 Loo [en] การออกเสียงคำว่า Loo คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2012 turn [en] การออกเสียงคำว่า turn คะแนนโหวต 2 คะแนน
03/11/2012 compost [en] การออกเสียงคำว่า compost คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2012 can't [en] การออกเสียงคำว่า can't คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2012 awkward [en] การออกเสียงคำว่า awkward คะแนนโหวต 2 คะแนน
03/11/2012 obnoxious [en] การออกเสียงคำว่า obnoxious คะแนนโหวต -1 คะแนน
03/11/2012 thrifty [en] การออกเสียงคำว่า thrifty คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2012 thrift [en] การออกเสียงคำว่า thrift คะแนนโหวต 0 คะแนน