ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/11/2012 wireless [en] wireless การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2012 chafed [en] chafed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2012 frustrate [en] frustrate การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2012 tapioca [en] tapioca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 consummate (adjective) [en] consummate (adjective) การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2012 consummate (verb) [en] consummate (verb) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 tantrum [en] tantrum การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2012 crows [en] crows การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 ironing [en] ironing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 Bag Enderby [en] Bag Enderby การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 somersby [en] somersby การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2012 Horncastle [en] Horncastle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 alliterate [en] alliterate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 sleeping [en] sleeping การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 sense [en] sense การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2012 please [en] please การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 Paul [en] Paul การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2012 tear [en] tear การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2012 altercation [en] altercation การออกเสียง 2คะแนนโหวต
03/11/2012 reason [en] reason การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 baffle [en] baffle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 vial [en] vial การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2012 Loo [en] Loo การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2012 turn [en] turn การออกเสียง 2คะแนนโหวต
03/11/2012 compost [en] compost การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 can't [en] can't การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 awkward [en] awkward การออกเสียง 2คะแนนโหวต
03/11/2012 obnoxious [en] obnoxious การออกเสียง -1คะแนนโหวต
03/11/2012 thrifty [en] thrifty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 thrift [en] thrift การออกเสียง 0คะแนนโหวต