ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/06/2012 Yaweh [he] การออกเสียง : Yaweh 0 โหวต
06/06/2012 בני ברית [he] การออกเสียง : בני ברית 0 โหวต