ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/03/2012 白樺 [ja] การออกเสียง : 白樺 0 โหวต
06/03/2012 伸縮 [ja] การออกเสียง : 伸縮 0 โหวต
06/03/2012 骨盤 [ja] การออกเสียง : 骨盤 0 โหวต
26/01/2012 狂言 [ja] การออกเสียง : 狂言 0 โหวต
26/01/2012 小鼓 [ja] การออกเสียง : 小鼓 0 โหวต
26/01/2012 変人 [ja] การออกเสียง : 変人 0 โหวต
26/01/2012 消費税 [ja] การออกเสียง : 消費税 0 โหวต
26/01/2012 マーティン [ja] การออกเสียง : マーティン 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/01/2012 Yellow Magic Orchestra [ja] การออกเสียง : Yellow Magic Orchestra 0 โหวต
26/01/2012 国賊 [ja] การออกเสียง : 国賊 0 โหวต
26/01/2012 非対称 [ja] การออกเสียง : 非対称 0 โหวต
26/01/2012 セル画 [ja] การออกเสียง : セル画 0 โหวต
26/01/2012 構文 [ja] การออกเสียง : 構文 0 โหวต
26/01/2012 平清盛 [ja] การออกเสียง : 平清盛 0 โหวต
26/01/2012 浄瑠璃 [ja] การออกเสียง : 浄瑠璃 0 โหวต
24/01/2012 開高 健 [ja] การออกเสียง : 開高 健 0 โหวต
24/01/2012 yaeba [ja] การออกเสียง : yaeba 0 โหวต
24/01/2012 Bifun no Itamemono [ja] การออกเสียง : Bifun no Itamemono 1 โหวต
24/01/2012 ゲームセンター [ja] การออกเสียง : ゲームセンター 0 โหวต
24/01/2012 Shiromi-no-Sakana no Mushimono [ja] การออกเสียง : Shiromi-no-Sakana no Mushimono 0 โหวต
24/01/2012 Tatebe Ryotai [ja] การออกเสียง : Tatebe Ryotai 0 โหวต
24/01/2012 Saito Hitoshi [ja] การออกเสียง : Saito Hitoshi 0 โหวต
24/01/2012 Masaki Yoshimi [ja] การออกเสียง : Masaki Yoshimi 0 โหวต