ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/07/2013 желаем [ru] การออกเสียง : желаем 0 โหวต
12/07/2013 пойди-ка [ru] การออกเสียง : пойди-ка 0 โหวต
12/07/2013 умняра [ru] การออกเสียง : умняра 0 โหวต
12/07/2013 облиздат [ru] การออกเสียง : облиздат 0 โหวต
12/07/2013 засмеялись [ru] การออกเสียง : засмеялись 0 โหวต
12/07/2013 сослуживец [ru] การออกเสียง : сослуживец 0 โหวต
12/07/2013 торс [bg] การออกเสียง : торс 0 โหวต
12/07/2013 черепашка [ru] การออกเสียง : черепашка 1 โหวต
12/07/2013 закосить [ru] การออกเสียง : закосить 0 โหวต
12/07/2013 шлёпки [ru] การออกเสียง : шлёпки 0 โหวต
12/07/2013 монпансье [ru] การออกเสียง : монпансье 0 โหวต
12/07/2013 попьём [ru] การออกเสียง : попьём 0 โหวต
12/07/2013 ламповщица [ru] การออกเสียง : ламповщица 0 โหวต
12/07/2013 самоспасатель изолирующий [ru] การออกเสียง : самоспасатель изолирующий 0 โหวต
12/07/2013 граммонал [ru] การออกเสียง : граммонал 0 โหวต
12/07/2013 бейджик [ru] การออกเสียง : бейджик 0 โหวต
12/07/2013 лейблы [ru] การออกเสียง : лейблы 0 โหวต
12/07/2013 пиплы [ru] การออกเสียง : пиплы 0 โหวต
12/07/2013 Невский проспект [ru] การออกเสียง : Невский проспект 0 โหวต
12/07/2013 привет [ru] การออกเสียง : привет 2 โหวต
12/07/2013 Алексей Миллер [ru] การออกเสียง : Алексей Миллер 0 โหวต
12/07/2013 Россия [ru] การออกเสียง : Россия 0 โหวต
12/07/2013 мятежный [ru] การออกเสียง : мятежный 0 โหวต
12/07/2013 здравствуйте [ru] การออกเสียง : здравствуйте -1 โหวต
12/07/2013 метр [ru] การออกเสียง : метр 1 โหวต
12/07/2013 Акулина [ru] การออกเสียง : Акулина -1 โหวต
12/07/2013 вымпел [ru] การออกเสียง : вымпел 0 โหวต
12/07/2013 гастроэнтерит [ru] การออกเสียง : гастроэнтерит 0 โหวต
12/07/2013 бешенстве [ru] การออกเสียง : бешенстве 0 โหวต
12/07/2013 Мэттью Фокс [ru] การออกเสียง : Мэттью Фокс 0 โหวต