ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/01/2012 topinambour [fr] การออกเสียง : topinambour 0 โหวต