ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/01/2012 topinambour [fr] การออกเสียงคำว่า topinambour คะแนนโหวต 0 คะแนน