ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/06/2015 진행자 [ko] การออกเสียง : 진행자 0 โหวต
28/06/2015 회계하다 [ko] การออกเสียง : 회계하다 0 โหวต
28/06/2015 부쩍 [ko] การออกเสียง : 부쩍 0 โหวต
28/06/2015 무증상 [ko] การออกเสียง : 무증상 0 โหวต
28/06/2015 기밀유지 [ko] การออกเสียง : 기밀유지 0 โหวต
21/06/2015 몰래 [ko] การออกเสียง : 몰래 0 โหวต
21/06/2015 남량 [ko] การออกเสียง : 남량 0 โหวต
12/06/2015 얼음장 [ko] การออกเสียง : 얼음장 0 โหวต
12/06/2015 얼음덩이 [ko] การออกเสียง : 얼음덩이 0 โหวต
12/06/2015 얼버무리다 [ko] การออกเสียง : 얼버무리다 0 โหวต
12/06/2015 얼룩소 [ko] การออกเสียง : 얼룩소 0 โหวต
12/06/2015 감칠맛 [ko] การออกเสียง : 감칠맛 0 โหวต
10/06/2015 기권 [ko] การออกเสียง : 기권 0 โหวต
09/06/2015 쪽팔리다 [ko] การออกเสียง : 쪽팔리다 0 โหวต
09/06/2015 요양하다 [ko] การออกเสียง : 요양하다 0 โหวต