ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/02/2019 lankakauppa [fi] การออกเสียง : lankakauppa 0 โหวต
05/02/2019 Frantsila [fi] การออกเสียง : Frantsila 0 โหวต
05/02/2019 jaardi [fi] การออกเสียง : jaardi 0 โหวต
05/02/2019 hikoilu [fi] การออกเสียง : hikoilu 0 โหวต
05/02/2019 lasso [fi] การออกเสียง : lasso 0 โหวต
05/02/2019 käydä pitkäkseen [fi] การออกเสียง : käydä pitkäkseen 0 โหวต
05/02/2019 taidemuseo [fi] การออกเสียง : taidemuseo 0 โหวต
05/02/2019 keskustakirjasto [fi] การออกเสียง : keskustakirjasto 0 โหวต
05/02/2019 ruukkukukka [fi] การออกเสียง : ruukkukukka 0 โหวต
05/02/2019 kilometriä [fi] การออกเสียง : kilometriä 0 โหวต
05/02/2019 väljä [fi] การออกเสียง : väljä 0 โหวต
05/02/2019 Tarkiainen [fi] การออกเสียง : Tarkiainen 0 โหวต
05/02/2019 Kansalaistori [fi] การออกเสียง : Kansalaistori 0 โหวต
05/02/2019 Jarl Öhman [fi] การออกเสียง : Jarl Öhman 0 โหวต
05/02/2019 Rami Systä [fi] การออกเสียง : Rami Systä 0 โหวต
05/02/2019 JYSK [fi] การออกเสียง : JYSK 0 โหวต
05/02/2019 Töölönlahti [fi] การออกเสียง : Töölönlahti 0 โหวต
05/02/2019 Rovaniemi [fi] การออกเสียง : Rovaniemi 0 โหวต
05/02/2019 41 [fi] การออกเสียง : 41 0 โหวต
05/02/2019 42 [fi] การออกเสียง : 42 0 โหวต
05/02/2019 52 [fi] การออกเสียง : 52 0 โหวต
05/02/2019 naittaa [fi] การออกเสียง : naittaa 0 โหวต
05/02/2019 Krim [fi] การออกเสียง : Krim 0 โหวต
05/02/2019 stokka [fi] การออกเสียง : stokka 0 โหวต
05/02/2019 haat [fi] การออกเสียง : haat 0 โหวต
05/02/2019 reunaviiva [fi] การออกเสียง : reunaviiva 0 โหวต
05/02/2019 aivokäyrä [fi] การออกเสียง : aivokäyrä 0 โหวต
05/02/2019 Veitsiluoto [fi] การออกเสียง : Veitsiluoto 0 โหวต
05/02/2019 rieha [fi] การออกเสียง : rieha 0 โหวต
05/02/2019 tokkopa [fi] การออกเสียง : tokkopa 0 โหวต