ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/05/2009 duende [es] การออกเสียง : duende 1 โหวต
31/05/2009 perdiz [es] การออกเสียง : perdiz 0 โหวต
31/05/2009 perentoriedad [es] การออกเสียง : perentoriedad 0 โหวต
31/05/2009 perfil [es] การออกเสียง : perfil 0 โหวต
31/05/2009 perfidia [es] การออกเสียง : perfidia 0 โหวต
31/05/2009 enfervorizar [es] การออกเสียง : enfervorizar 0 โหวต
31/05/2009 enfisema [es] การออกเสียง : enfisema 0 โหวต
31/05/2009 empaque [es] การออกเสียง : empaque 0 โหวต
31/05/2009 desvergüenza [es] การออกเสียง : desvergüenza 0 โหวต
31/05/2009 puntiagudo [es] การออกเสียง : puntiagudo 0 โหวต
31/05/2009 puericultor [es] การออกเสียง : puericultor 0 โหวต
31/05/2009 pugna [es] การออกเสียง : pugna 0 โหวต
31/05/2009 telilla [es] การออกเสียง : telilla 0 โหวต
31/05/2009 escotilla [es] การออกเสียง : escotilla 0 โหวต
31/05/2009 escéptico [es] การออกเสียง : escéptico 0 โหวต
31/05/2009 ocurrencia [es] การออกเสียง : ocurrencia 0 โหวต
31/05/2009 limpiaparabrisas [es] การออกเสียง : limpiaparabrisas 0 โหวต
31/05/2009 extracción [es] การออกเสียง : extracción 0 โหวต
31/05/2009 henchimiento [es] การออกเสียง : henchimiento 0 โหวต
31/05/2009 resuello [es] การออกเสียง : resuello 0 โหวต
31/05/2009 Playa Del Carmen [es] การออกเสียง : Playa Del Carmen 0 โหวต
31/05/2009 acaloramiento [es] การออกเสียง : acaloramiento 0 โหวต
31/05/2009 acebuche [es] การออกเสียง : acebuche 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/05/2009 acaecedero [es] การออกเสียง : acaecedero 0 โหวต
31/05/2009 acaecimiento [es] การออกเสียง : acaecimiento 0 โหวต
31/05/2009 manoseado [es] การออกเสียง : manoseado 0 โหวต
31/05/2009 maleducado [es] การออกเสียง : maleducado 0 โหวต
31/05/2009 cerrajo [es] การออกเสียง : cerrajo -1 โหวต
31/05/2009 retroceso [es] การออกเสียง : retroceso 0 โหวต
31/05/2009 acanalado [es] การออกเสียง : acanalado 0 โหวต