ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/10/2009 posee [es] การออกเสียง : posee 0 โหวต
16/10/2009 Oftalmología [es] การออกเสียง : Oftalmología 0 โหวต
16/10/2009 extinguirse [es] การออกเสียง : extinguirse 0 โหวต
16/10/2009 instalan [es] การออกเสียง : instalan 0 โหวต
16/10/2009 orilla [es] การออกเสียง : orilla 3 โหวต
16/10/2009 guacamayo de Spix [es] การออกเสียง : guacamayo de Spix 0 โหวต
16/10/2009 denomina [es] การออกเสียง : denomina 0 โหวต
16/10/2009 estuviera [es] การออกเสียง : estuviera 0 โหวต
16/10/2009 nutria marina [es] การออกเสียง : nutria marina 0 โหวต
16/10/2009 búhos [es] การออกเสียง : búhos 0 โหวต
16/10/2009 definitiva [es] การออกเสียง : definitiva 0 โหวต
16/10/2009 encorvado [es] การออกเสียง : encorvado 0 โหวต
16/10/2009 absorbe [es] การออกเสียง : absorbe 0 โหวต
16/10/2009 depredador [es] การออกเสียง : depredador 0 โหวต
16/10/2009 néctar [es] การออกเสียง : néctar 0 โหวต
16/10/2009 colibrí [es] การออกเสียง : colibrí 0 โหวต
16/10/2009 fijo [es] การออกเสียง : fijo 0 โหวต
16/10/2009 palmípeda [es] การออกเสียง : palmípeda 0 โหวต
16/10/2009 trompa [es] การออกเสียง : trompa 0 โหวต
16/10/2009 loro [es] การออกเสียง : loro 1 โหวต
16/10/2009 guacamayos [es] การออกเสียง : guacamayos 0 โหวต
16/10/2009 flamencos [es] การออกเสียง : flamencos 0 โหวต
16/10/2009 exportan [es] การออกเสียง : exportan 0 โหวต
16/10/2009 hábitat [es] การออกเสียง : hábitat 0 โหวต
16/10/2009 anidan [es] การออกเสียง : anidan 0 โหวต
16/10/2009 epicontinentales [es] การออกเสียง : epicontinentales 0 โหวต
16/10/2009 echarán [es] การออกเสียง : echarán 0 โหวต
16/10/2009 filtrar [es] การออกเสียง : filtrar 0 โหวต
16/10/2009 carnívora [es] การออกเสียง : carnívora 0 โหวต
16/10/2009 aprovecha [es] การออกเสียง : aprovecha 0 โหวต