ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/10/2009 posee [es] การออกเสียงคำว่า posee 0 โหวต
16/10/2009 Oftalmología [es] การออกเสียงคำว่า Oftalmología 0 โหวต
16/10/2009 extinguirse [es] การออกเสียงคำว่า extinguirse 0 โหวต
16/10/2009 instalan [es] การออกเสียงคำว่า instalan 0 โหวต
16/10/2009 orilla [es] การออกเสียงคำว่า orilla 3 โหวต
16/10/2009 guacamayo de Spix [es] การออกเสียงคำว่า guacamayo de Spix 0 โหวต
16/10/2009 denomina [es] การออกเสียงคำว่า denomina 0 โหวต
16/10/2009 estuviera [es] การออกเสียงคำว่า estuviera 0 โหวต
16/10/2009 nutria marina [es] การออกเสียงคำว่า nutria marina 0 โหวต
16/10/2009 búhos [es] การออกเสียงคำว่า búhos 0 โหวต
16/10/2009 definitiva [es] การออกเสียงคำว่า definitiva 0 โหวต
16/10/2009 encorvado [es] การออกเสียงคำว่า encorvado 0 โหวต
16/10/2009 absorbe [es] การออกเสียงคำว่า absorbe 0 โหวต
16/10/2009 depredador [es] การออกเสียงคำว่า depredador 0 โหวต
16/10/2009 néctar [es] การออกเสียงคำว่า néctar 0 โหวต
16/10/2009 colibrí [es] การออกเสียงคำว่า colibrí 0 โหวต
16/10/2009 fijo [es] การออกเสียงคำว่า fijo 0 โหวต
16/10/2009 palmípeda [es] การออกเสียงคำว่า palmípeda 0 โหวต
16/10/2009 trompa [es] การออกเสียงคำว่า trompa 0 โหวต
16/10/2009 loro [es] การออกเสียงคำว่า loro 1 โหวต
16/10/2009 guacamayos [es] การออกเสียงคำว่า guacamayos 0 โหวต
16/10/2009 flamencos [es] การออกเสียงคำว่า flamencos 0 โหวต
16/10/2009 exportan [es] การออกเสียงคำว่า exportan 0 โหวต
16/10/2009 hábitat [es] การออกเสียงคำว่า hábitat 0 โหวต
16/10/2009 anidan [es] การออกเสียงคำว่า anidan 0 โหวต
16/10/2009 epicontinentales [es] การออกเสียงคำว่า epicontinentales 0 โหวต
16/10/2009 echarán [es] การออกเสียงคำว่า echarán 0 โหวต
16/10/2009 filtrar [es] การออกเสียงคำว่า filtrar 0 โหวต
16/10/2009 carnívora [es] การออกเสียงคำว่า carnívora 0 โหวต
16/10/2009 aprovecha [es] การออกเสียงคำว่า aprovecha 0 โหวต