ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
19/11/2016 kakistocracy [el] อยู่ระหว่างการออกเสียง อยู่ระหว่างการออกเสียง
27/12/2013 Paceville [mt] Paceville การออกเสียง โดยMikiel
02/11/2013 doobry [en] doobry การออกเสียง โดยBohemianCoast
28/01/2012 تكافُل [ar] تكافُل การออกเสียง โดยjasmen