ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/01/2012 Jane Doe [en] Jane Doe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2012 antacid [en] antacid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2012 verified [en] verified การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2012 motherese [en] motherese การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2012 World trade organization [en] World trade organization การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/01/2012 supplicant [en] supplicant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2012 press ahead [en] press ahead การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/01/2012 unwary [en] unwary การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2012 scantily [en] scantily การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2012 undercover [en] undercover การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/01/2012 stylize [en] stylize การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2012 Queenie [en] Queenie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2012 Bill Wambsganss [en] Bill Wambsganss การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2012 dispersity [en] dispersity การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/01/2012 Gilgamesh [en] Gilgamesh การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/01/2012 bulbaceous [en] bulbaceous การออกเสียง 0คะแนนโหวต