ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/01/2012 Jane Doe [en] การออกเสียงคำว่า Jane Doe คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2012 antacid [en] การออกเสียงคำว่า antacid คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2012 verified [en] การออกเสียงคำว่า verified คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2012 motherese [en] การออกเสียงคำว่า motherese คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2012 World trade organization [en] การออกเสียงคำว่า World trade organization คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/01/2012 supplicant [en] การออกเสียงคำว่า supplicant คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2012 press ahead [en] การออกเสียงคำว่า press ahead คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/01/2012 unwary [en] การออกเสียงคำว่า unwary คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2012 scantily [en] การออกเสียงคำว่า scantily คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2012 undercover [en] การออกเสียงคำว่า undercover คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/01/2012 stylize [en] การออกเสียงคำว่า stylize คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2012 Queenie [en] การออกเสียงคำว่า Queenie คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2012 Bill Wambsganss [en] การออกเสียงคำว่า Bill Wambsganss คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2012 dispersity [en] การออกเสียงคำว่า dispersity คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/01/2012 Gilgamesh [en] การออกเสียงคำว่า Gilgamesh คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/01/2012 bulbaceous [en] การออกเสียงคำว่า bulbaceous คะแนนโหวต 0 คะแนน