ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/04/2017 Papa [fr] การออกเสียงคำว่า Papa คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2012 tôt ou tard [fr] การออกเสียงคำว่า tôt ou tard คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/02/2012 dur [fr] การออกเสียงคำว่า dur คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/02/2012 vidéo [fr] การออกเสียงคำว่า vidéo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/02/2012 Les enfants [fr] การออกเสียงคำว่า Les enfants คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2012 jusqu'aux [fr] การออกเสียงคำว่า jusqu'aux คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2012 la Suède [fr] การออกเสียงคำว่า la Suède คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/02/2012 frimeuse [fr] การออกเสียงคำว่า frimeuse คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2012 continuum [fr] การออกเสียงคำว่า continuum คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2012 s'amuse-t-il [fr] การออกเสียงคำว่า s'amuse-t-il คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2012 en aucun cas [fr] การออกเสียงคำว่า en aucun cas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2012 l'école [fr] การออกเสียงคำว่า l'école คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 école [fr] การออกเสียงคำว่า école คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 ennuyeux [fr] การออกเสียงคำว่า ennuyeux คะแนนโหวต 3 คะแนน
17/02/2012 est-ce que [fr] การออกเสียงคำว่า est-ce que คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2012 Fait [fr] การออกเสียงคำว่า Fait คะแนนโหวต 3 คะแนน
17/02/2012 Un bon vin blanc [fr] การออกเสียงคำว่า Un bon vin blanc คะแนนโหวต -2 คะแนน
17/02/2012 brun [fr] การออกเสียงคำว่า brun คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 bidule [fr] การออกเสียงคำว่า bidule คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 Sarkozy [fr] การออกเสียงคำว่า Sarkozy คะแนนโหวต 0 คะแนน