ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/04/2017 Papa [fr] Papa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 tôt ou tard [fr] tôt ou tard การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2012 dur [fr] dur การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/02/2012 vidéo [fr] vidéo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/02/2012 Les enfants [fr] Les enfants การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 jusqu'aux [fr] jusqu'aux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 la Suède [fr] la Suède การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/02/2012 frimeuse [fr] frimeuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 continuum [fr] continuum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 s'amuse-t-il [fr] s'amuse-t-il การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 en aucun cas [fr] en aucun cas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2012 l'école [fr] l'école การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 école [fr] école การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 ennuyeux [fr] ennuyeux การออกเสียง 3คะแนนโหวต
17/02/2012 est-ce que [fr] est-ce que การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2012 Fait [fr] Fait การออกเสียง 3คะแนนโหวต
17/02/2012 Un bon vin blanc [fr] Un bon vin blanc การออกเสียง -2คะแนนโหวต
17/02/2012 brun [fr] brun การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 bidule [fr] bidule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 comment allez-vous ? [fr] comment allez-vous ? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 Sarkozy [fr] Sarkozy การออกเสียง 0คะแนนโหวต