ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/11/2008 clinique [fr] การออกเสียงคำว่า clinique คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 comptoir de famille [fr] การออกเสียงคำว่า comptoir de famille คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 Jumonville [fr] การออกเสียงคำว่า Jumonville คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 riposte [fr] การออกเสียงคำว่า riposte คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 Alexis de Tocqueville [fr] การออกเสียงคำว่า Alexis de Tocqueville คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 tiare [fr] การออกเสียงคำว่า tiare คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 Pernod [fr] การออกเสียงคำว่า Pernod คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 Vauxbuin [fr] การออกเสียงคำว่า Vauxbuin คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 Chatenay-Malabry [fr] การออกเสียงคำว่า Chatenay-Malabry คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 l'essentiel [fr] การออกเสียงคำว่า l'essentiel คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 Le Pigeoulet’ [fr] การออกเสียงคำว่า Le Pigeoulet’ คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 adieu [fr] การออกเสียงคำว่า adieu คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 mythomane [fr] การออกเสียงคำว่า mythomane คะแนนโหวต 0 คะแนน