ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/11/2008 clinique [fr] clinique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 comptoir de famille [fr] comptoir de famille การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2008 Jumonville [fr] Jumonville การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 riposte [fr] riposte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 Alexis de Tocqueville [fr] Alexis de Tocqueville การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2008 tiare [fr] tiare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 Pernod [fr] Pernod การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 Vauxbuin [fr] Vauxbuin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 Chatenay-Malabry [fr] Chatenay-Malabry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 l'essentiel [fr] l'essentiel การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2008 Le Pigeoulet’ [fr] Le Pigeoulet’ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 adieu [fr] adieu การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2008 mythomane [fr] mythomane การออกเสียง 0คะแนนโหวต