ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/11/2008 Roubaix [fr] Roubaix การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2008 paris-roubaix [fr] paris-roubaix การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 Tour de France [fr] Tour de France การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2008 connard [fr] connard การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2008 paisiblement [fr] paisiblement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 fier [fr] fier การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2008 enseigne [fr] enseigne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 polysémie [fr] polysémie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 poignée [fr] poignée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 Chabot [fr] Chabot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 Pinot meunier [fr] Pinot meunier การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2008 montagne [fr] montagne การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2008 étudiante [fr] étudiante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 professeur [fr] professeur การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2008 juin [fr] juin การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2008 gauche [fr] gauche การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2008 dîne [fr] dîne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 Beaune [fr] Beaune การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 Desnos [fr] Desnos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 Appert [fr] Appert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 facile [fr] facile การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2008 ce matin [fr] ce matin การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2008 Eto'o [fr] Eto'o การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 cliché [fr] cliché การออกเสียง 2คะแนนโหวต
03/11/2008 deviens [fr] deviens การออกเสียง -1คะแนนโหวต
03/11/2008 Poincaré [fr] Poincaré การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 élèves [fr] élèves การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2008 dernier [fr] dernier การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2008 Boucheron [fr] Boucheron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 bouteille [fr] bouteille การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด