ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/11/2008 Roubaix [fr] การออกเสียง : Roubaix 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 paris-roubaix [fr] การออกเสียง : paris-roubaix 0 โหวต
03/11/2008 Tour de France [fr] การออกเสียง : Tour de France 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 connard [fr] การออกเสียง : connard 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 paisiblement [fr] การออกเสียง : paisiblement 0 โหวต
03/11/2008 fier [fr] การออกเสียง : fier 5 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 enseigne [fr] การออกเสียง : enseigne 0 โหวต
03/11/2008 polysémie [fr] การออกเสียง : polysémie 0 โหวต
03/11/2008 poignée [fr] การออกเสียง : poignée 0 โหวต
03/11/2008 Chabot [fr] การออกเสียง : Chabot 0 โหวต
03/11/2008 Pinot meunier [fr] การออกเสียง : Pinot meunier 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 montagne [fr] การออกเสียง : montagne 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 étudiante [fr] การออกเสียง : étudiante 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 professeur [fr] การออกเสียง : professeur 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 juin [fr] การออกเสียง : juin 5 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 gauche [fr] การออกเสียง : gauche 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 dîne [fr] การออกเสียง : dîne 0 โหวต
03/11/2008 Beaune [fr] การออกเสียง : Beaune 0 โหวต
03/11/2008 Desnos [fr] การออกเสียง : Desnos 0 โหวต
03/11/2008 Appert [fr] การออกเสียง : Appert 0 โหวต
03/11/2008 facile [fr] การออกเสียง : facile 1 โหวต
03/11/2008 ce matin [fr] การออกเสียง : ce matin 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 Eto'o [fr] การออกเสียง : Eto'o 0 โหวต
03/11/2008 cliché [fr] การออกเสียง : cliché 2 โหวต
03/11/2008 deviens [fr] การออกเสียง : deviens -1 โหวต
03/11/2008 Poincaré [fr] การออกเสียง : Poincaré 0 โหวต
03/11/2008 élèves [fr] การออกเสียง : élèves 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 dernier [fr] การออกเสียง : dernier 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 Boucheron [fr] การออกเสียง : Boucheron 0 โหวต
03/11/2008 bouteille [fr] การออกเสียง : bouteille 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด