ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/11/2008 Roubaix [fr] การออกเสียงคำว่า Roubaix คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 paris-roubaix [fr] การออกเสียงคำว่า paris-roubaix คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 Tour de France [fr] การออกเสียงคำว่า Tour de France คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 connard [fr] การออกเสียงคำว่า connard คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 paisiblement [fr] การออกเสียงคำว่า paisiblement คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 fier [fr] การออกเสียงคำว่า fier คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 enseigne [fr] การออกเสียงคำว่า enseigne คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 polysémie [fr] การออกเสียงคำว่า polysémie คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 poignée [fr] การออกเสียงคำว่า poignée คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 Chabot [fr] การออกเสียงคำว่า Chabot คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 Pinot meunier [fr] การออกเสียงคำว่า Pinot meunier คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 montagne [fr] การออกเสียงคำว่า montagne คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 étudiante [fr] การออกเสียงคำว่า étudiante คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 professeur [fr] การออกเสียงคำว่า professeur คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 juin [fr] การออกเสียงคำว่า juin คะแนนโหวต 6 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 gauche [fr] การออกเสียงคำว่า gauche คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 dîne [fr] การออกเสียงคำว่า dîne คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 Beaune [fr] การออกเสียงคำว่า Beaune คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 Desnos [fr] การออกเสียงคำว่า Desnos คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 Appert [fr] การออกเสียงคำว่า Appert คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 facile [fr] การออกเสียงคำว่า facile คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/11/2008 ce matin [fr] การออกเสียงคำว่า ce matin คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 Eto'o [fr] การออกเสียงคำว่า Eto'o คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 cliché [fr] การออกเสียงคำว่า cliché คะแนนโหวต 2 คะแนน
03/11/2008 deviens [fr] การออกเสียงคำว่า deviens คะแนนโหวต -1 คะแนน
03/11/2008 Poincaré [fr] การออกเสียงคำว่า Poincaré คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 élèves [fr] การออกเสียงคำว่า élèves คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 dernier [fr] การออกเสียงคำว่า dernier คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2008 Boucheron [fr] การออกเสียงคำว่า Boucheron คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2008 bouteille [fr] การออกเสียงคำว่า bouteille คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด