ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/11/2011 halıcılık [tr] halıcılık การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 hayıflanmak [tr] hayıflanmak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 desibel [tr] desibel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 evhamlanmak [tr] evhamlanmak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 gala [tr] gala การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 gürleme [tr] gürleme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 hırpalamak [tr] hırpalamak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 çelişkisiz [tr] çelişkisiz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 dirençli [tr] dirençli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 gülle [tr] gülle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 dişsiz [tr] dişsiz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 beklenmedik [tr] beklenmedik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 denizyıldızı [tr] denizyıldızı การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 antre [tr] antre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 beyazlatmak [tr] beyazlatmak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 inatlaşmak [tr] inatlaşmak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 ayaküzeri [tr] ayaküzeri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 heybet [tr] heybet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 gol [pt] gol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 alan teorileri [tr] alan teorileri การออกเสียง 0คะแนนโหวต