ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/11/2011 halıcılık [tr] การออกเสียง : halıcılık 0 โหวต
05/11/2011 hayıflanmak [tr] การออกเสียง : hayıflanmak 0 โหวต
05/11/2011 desibel [tr] การออกเสียง : desibel 0 โหวต
05/11/2011 evhamlanmak [tr] การออกเสียง : evhamlanmak 0 โหวต
05/11/2011 gala [tr] การออกเสียง : gala 0 โหวต
05/11/2011 gürleme [tr] การออกเสียง : gürleme 0 โหวต
05/11/2011 hırpalamak [tr] การออกเสียง : hırpalamak 0 โหวต
05/11/2011 çelişkisiz [tr] การออกเสียง : çelişkisiz 0 โหวต
05/11/2011 dirençli [tr] การออกเสียง : dirençli 0 โหวต
05/11/2011 gülle [tr] การออกเสียง : gülle 0 โหวต
05/11/2011 dişsiz [tr] การออกเสียง : dişsiz 0 โหวต
05/11/2011 beklenmedik [tr] การออกเสียง : beklenmedik 0 โหวต
05/11/2011 denizyıldızı [tr] การออกเสียง : denizyıldızı 0 โหวต
05/11/2011 antre [tr] การออกเสียง : antre 0 โหวต
05/11/2011 beyazlatmak [tr] การออกเสียง : beyazlatmak 0 โหวต
05/11/2011 inatlaşmak [tr] การออกเสียง : inatlaşmak 0 โหวต
05/11/2011 ayaküzeri [tr] การออกเสียง : ayaküzeri 0 โหวต
05/11/2011 heybet [tr] การออกเสียง : heybet 0 โหวต
05/11/2011 gol [pt] การออกเสียง : gol 0 โหวต
05/11/2011 alan teorileri [tr] การออกเสียง : alan teorileri 0 โหวต