ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/11/2011 halıcılık [tr] การออกเสียงคำว่า halıcılık คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 hayıflanmak [tr] การออกเสียงคำว่า hayıflanmak คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 desibel [tr] การออกเสียงคำว่า desibel คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 evhamlanmak [tr] การออกเสียงคำว่า evhamlanmak คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 gala [tr] การออกเสียงคำว่า gala คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 gürleme [tr] การออกเสียงคำว่า gürleme คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 hırpalamak [tr] การออกเสียงคำว่า hırpalamak คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 çelişkisiz [tr] การออกเสียงคำว่า çelişkisiz คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 dirençli [tr] การออกเสียงคำว่า dirençli คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 gülle [tr] การออกเสียงคำว่า gülle คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 dişsiz [tr] การออกเสียงคำว่า dişsiz คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 beklenmedik [tr] การออกเสียงคำว่า beklenmedik คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 denizyıldızı [tr] การออกเสียงคำว่า denizyıldızı คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 antre [tr] การออกเสียงคำว่า antre คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 beyazlatmak [tr] การออกเสียงคำว่า beyazlatmak คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 inatlaşmak [tr] การออกเสียงคำว่า inatlaşmak คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 ayaküzeri [tr] การออกเสียงคำว่า ayaküzeri คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 heybet [tr] การออกเสียงคำว่า heybet คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 gol [pt] การออกเสียงคำว่า gol คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 alan teorileri [tr] การออกเสียงคำว่า alan teorileri คะแนนโหวต 0 คะแนน