ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/11/2011 espri [tr] การออกเสียงคำว่า espri คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 emisyon [tr] การออกเสียงคำว่า emisyon คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 duyuru [tr] การออกเสียงคำว่า duyuru คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 bonfile [tr] การออกเสียงคำว่า bonfile คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 benzinlik [tr] การออกเสียงคำว่า benzinlik คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 duyarsız [tr] การออกเสียงคำว่า duyarsız คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 alışkın [tr] การออกเสียงคำว่า alışkın คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 ısınma [tr] การออกเสียงคำว่า ısınma คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 içtima [tr] การออกเสียงคำว่า içtima คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 ekstrem [tr] การออกเสียงคำว่า ekstrem คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 dok [tr] การออกเสียงคำว่า dok คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 hasis [tr] การออกเสียงคำว่า hasis คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 aşağısı [tr] การออกเสียงคำว่า aşağısı คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 asık [tr] การออกเสียงคำว่า asık คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 hoşnutsuzluk [tr] การออกเสียงคำว่า hoşnutsuzluk คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 hileli [tr] การออกเสียงคำว่า hileli คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 güncellik [tr] การออกเสียงคำว่า güncellik คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 garaz [tr] การออกเสียงคำว่า garaz คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 hususî [tr] การออกเสียงคำว่า hususî คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 göstermek [tr] การออกเสียงคำว่า göstermek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 hıçkırık [tr] การออกเสียงคำว่า hıçkırık คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 baloncu [tr] การออกเสียงคำว่า baloncu คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 hap [tr] การออกเสียงคำว่า hap คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 azgınlaşmak [tr] การออกเสียงคำว่า azgınlaşmak คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 çekiş [tr] การออกเสียงคำว่า çekiş คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 hacet [tr] การออกเสียงคำว่า hacet คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 gittikçe [tr] การออกเสียงคำว่า gittikçe คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 gündüzleri [tr] การออกเสียงคำว่า gündüzleri คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 biyolog [tr] การออกเสียงคำว่า biyolog คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 merkezcil alan [tr] การออกเสียงคำว่า merkezcil alan คะแนนโหวต 0 คะแนน