ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/11/2011 espri [tr] การออกเสียง : espri 0 โหวต
05/11/2011 emisyon [tr] การออกเสียง : emisyon 0 โหวต
05/11/2011 duyuru [tr] การออกเสียง : duyuru 0 โหวต
05/11/2011 bonfile [tr] การออกเสียง : bonfile 0 โหวต
05/11/2011 benzinlik [tr] การออกเสียง : benzinlik 0 โหวต
05/11/2011 duyarsız [tr] การออกเสียง : duyarsız 0 โหวต
05/11/2011 alışkın [tr] การออกเสียง : alışkın 0 โหวต
05/11/2011 ısınma [tr] การออกเสียง : ısınma 0 โหวต
05/11/2011 içtima [tr] การออกเสียง : içtima 0 โหวต
05/11/2011 ekstrem [tr] การออกเสียง : ekstrem 0 โหวต
05/11/2011 dok [tr] การออกเสียง : dok 0 โหวต
05/11/2011 hasis [tr] การออกเสียง : hasis 0 โหวต
05/11/2011 aşağısı [tr] การออกเสียง : aşağısı 0 โหวต
05/11/2011 asık [tr] การออกเสียง : asık 0 โหวต
05/11/2011 hoşnutsuzluk [tr] การออกเสียง : hoşnutsuzluk 0 โหวต
05/11/2011 hileli [tr] การออกเสียง : hileli 0 โหวต
05/11/2011 güncellik [tr] การออกเสียง : güncellik 0 โหวต
05/11/2011 garaz [tr] การออกเสียง : garaz 0 โหวต
05/11/2011 hususî [tr] การออกเสียง : hususî 0 โหวต
05/11/2011 göstermek [tr] การออกเสียง : göstermek 0 โหวต
05/11/2011 hıçkırık [tr] การออกเสียง : hıçkırık 0 โหวต
05/11/2011 baloncu [tr] การออกเสียง : baloncu 0 โหวต
05/11/2011 hap [tr] การออกเสียง : hap 0 โหวต
05/11/2011 azgınlaşmak [tr] การออกเสียง : azgınlaşmak 0 โหวต
05/11/2011 çekiş [tr] การออกเสียง : çekiş 0 โหวต
05/11/2011 hacet [tr] การออกเสียง : hacet 0 โหวต
05/11/2011 gittikçe [tr] การออกเสียง : gittikçe 0 โหวต
05/11/2011 gündüzleri [tr] การออกเสียง : gündüzleri 0 โหวต
05/11/2011 biyolog [tr] การออกเสียง : biyolog 0 โหวต
05/11/2011 merkezcil alan [tr] การออกเสียง : merkezcil alan 0 โหวต