ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/11/2011 espri [tr] espri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 emisyon [tr] emisyon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 duyuru [tr] duyuru การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 bonfile [tr] bonfile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 benzinlik [tr] benzinlik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 duyarsız [tr] duyarsız การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 alışkın [tr] alışkın การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 ısınma [tr] ısınma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 içtima [tr] içtima การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 ekstrem [tr] ekstrem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 dok [tr] dok การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 hasis [tr] hasis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 aşağısı [tr] aşağısı การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 asık [tr] asık การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 hoşnutsuzluk [tr] hoşnutsuzluk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 hileli [tr] hileli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 güncellik [tr] güncellik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 garaz [tr] garaz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 hususî [tr] hususî การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 göstermek [tr] göstermek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 hıçkırık [tr] hıçkırık การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 baloncu [tr] baloncu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 hap [tr] hap การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 azgınlaşmak [tr] azgınlaşmak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 çekiş [tr] çekiş การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 hacet [tr] hacet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 gittikçe [tr] gittikçe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 gündüzleri [tr] gündüzleri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 biyolog [tr] biyolog การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 merkezcil alan [tr] merkezcil alan การออกเสียง 0คะแนนโหวต