ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/11/2011 gururlanmak [tr] การออกเสียงคำว่า gururlanmak คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 ilerletmek [tr] การออกเสียงคำว่า ilerletmek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 anırmak [tr] การออกเสียงคำว่า anırmak คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 ilerde [tr] การออกเสียงคำว่า ilerde คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 deneyimli [tr] การออกเสียงคำว่า deneyimli คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 değişimli [tr] การออกเสียงคำว่า değişimli คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 element [tr] การออกเสียงคำว่า element คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 alfabetik [tr] การออกเสียงคำว่า alfabetik คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 gammazlamak [tr] การออกเสียงคำว่า gammazlamak คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 arkeolojik [tr] การออกเสียงคำว่า arkeolojik คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 annelik [tr] การออกเสียงคำว่า annelik คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 helâk [tr] การออกเสียงคำว่า helâk คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 erkeksi [tr] การออกเสียงคำว่า erkeksi คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 güçlenmek [tr] การออกเสียงคำว่า güçlenmek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 doluşmak [tr] การออกเสียงคำว่า doluşmak คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 ekstra [tr] การออกเสียงคำว่า ekstra คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 acemice [tr] การออกเสียงคำว่า acemice คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 güya [tr] การออกเสียงคำว่า güya คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 ıssız [tr] การออกเสียงคำว่า ıssız คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 hipnoz [tr] การออกเสียงคำว่า hipnoz คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 ibraz [tr] การออกเสียงคำว่า ibraz คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 endüstri [tr] การออกเสียงคำว่า endüstri คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 destekli [tr] การออกเสียงคำว่า destekli คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 his [tr] การออกเสียงคำว่า his คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 Reha Erdem [tr] การออกเสียงคำว่า Reha Erdem คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 Göbeklitepe [tr] การออกเสียงคำว่า Göbeklitepe คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 halojen [tr] การออกเสียงคำว่า halojen คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 imame [tr] การออกเสียงคำว่า imame คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 çocuklu [tr] การออกเสียงคำว่า çocuklu คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 gişe [tr] การออกเสียงคำว่า gişe คะแนนโหวต 0 คะแนน