ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/11/2011 gururlanmak [tr] การออกเสียง : gururlanmak 0 โหวต
05/11/2011 ilerletmek [tr] การออกเสียง : ilerletmek 0 โหวต
05/11/2011 anırmak [tr] การออกเสียง : anırmak 0 โหวต
05/11/2011 ilerde [tr] การออกเสียง : ilerde 0 โหวต
05/11/2011 deneyimli [tr] การออกเสียง : deneyimli 0 โหวต
05/11/2011 değişimli [tr] การออกเสียง : değişimli 0 โหวต
05/11/2011 element [tr] การออกเสียง : element 0 โหวต
05/11/2011 alfabetik [tr] การออกเสียง : alfabetik 0 โหวต
05/11/2011 gammazlamak [tr] การออกเสียง : gammazlamak 0 โหวต
05/11/2011 arkeolojik [tr] การออกเสียง : arkeolojik 0 โหวต
05/11/2011 annelik [tr] การออกเสียง : annelik 0 โหวต
05/11/2011 helâk [tr] การออกเสียง : helâk 0 โหวต
05/11/2011 erkeksi [tr] การออกเสียง : erkeksi 0 โหวต
05/11/2011 güçlenmek [tr] การออกเสียง : güçlenmek 0 โหวต
05/11/2011 doluşmak [tr] การออกเสียง : doluşmak 0 โหวต
05/11/2011 ekstra [tr] การออกเสียง : ekstra 0 โหวต
05/11/2011 acemice [tr] การออกเสียง : acemice 0 โหวต
05/11/2011 güya [tr] การออกเสียง : güya 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 ıssız [tr] การออกเสียง : ıssız 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 hipnoz [tr] การออกเสียง : hipnoz 0 โหวต
05/11/2011 ibraz [tr] การออกเสียง : ibraz 0 โหวต
05/11/2011 endüstri [tr] การออกเสียง : endüstri -1 โหวต
05/11/2011 destekli [tr] การออกเสียง : destekli 0 โหวต
05/11/2011 his [tr] การออกเสียง : his 0 โหวต
05/11/2011 Reha Erdem [tr] การออกเสียง : Reha Erdem 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 Göbeklitepe [tr] การออกเสียง : Göbeklitepe 0 โหวต
05/11/2011 halojen [tr] การออกเสียง : halojen 0 โหวต
05/11/2011 imame [tr] การออกเสียง : imame 0 โหวต
05/11/2011 çocuklu [tr] การออกเสียง : çocuklu 0 โหวต
05/11/2011 gişe [tr] การออกเสียง : gişe 0 โหวต