ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/11/2011 gururlanmak [tr] gururlanmak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 ilerletmek [tr] ilerletmek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 anırmak [tr] anırmak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 ilerde [tr] ilerde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 deneyimli [tr] deneyimli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 değişimli [tr] değişimli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 element [tr] element การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 alfabetik [tr] alfabetik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 gammazlamak [tr] gammazlamak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 arkeolojik [tr] arkeolojik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 annelik [tr] annelik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 helâk [tr] helâk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 erkeksi [tr] erkeksi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 güçlenmek [tr] güçlenmek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 doluşmak [tr] doluşmak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 ekstra [tr] ekstra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 acemice [tr] acemice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 güya [tr] güya การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 ıssız [tr] ıssız การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 hipnoz [tr] hipnoz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 ibraz [tr] ibraz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 endüstri [tr] endüstri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 destekli [tr] destekli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 his [tr] his การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 Reha Erdem [tr] Reha Erdem การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 Göbeklitepe [tr] Göbeklitepe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 halojen [tr] halojen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 imame [tr] imame การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 çocuklu [tr] çocuklu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 gişe [tr] gişe การออกเสียง 0คะแนนโหวต