ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/11/2011 delilenmek [tr] การออกเสียงคำว่า delilenmek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 himaye [tr] การออกเสียงคำว่า himaye คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 bükülmek [tr] การออกเสียงคำว่า bükülmek คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 görünür [tr] การออกเสียงคำว่า görünür คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 eşmek [tr] การออกเสียงคำว่า eşmek คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 grev [tr] การออกเสียงคำว่า grev คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 harekât [tr] การออกเสียงคำว่า harekât คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 çözmek [tr] การออกเสียงคำว่า çözmek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 hür [tr] การออกเสียงคำว่า hür คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 gibisi [tr] การออกเสียงคำว่า gibisi คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 gümbürtü [tr] การออกเสียงคำว่า gümbürtü คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 hiddetli [tr] การออกเสียงคำว่า hiddetli คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 aranjman [tr] การออกเสียงคำว่า aranjman คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 gaddar [tr] การออกเสียงคำว่า gaddar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 giyecek [tr] การออกเสียงคำว่า giyecek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 barmen [tr] การออกเสียงคำว่า barmen คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 gül [tr] การออกเสียงคำว่า gül คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 alerjik [tr] การออกเสียงคำว่า alerjik คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 enselemek [tr] การออกเสียงคำว่า enselemek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 elhamdülillâh [tr] การออกเสียงคำว่า elhamdülillâh คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 hikâye [tr] การออกเสียงคำว่า hikâye คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 ifrat [tr] การออกเสียงคำว่า ifrat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 başhekim [tr] การออกเสียงคำว่า başhekim คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 düşmek [tr] การออกเสียงคำว่า düşmek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 geliş [tr] การออกเสียงคำว่า geliş คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 imalı [tr] การออกเสียงคำว่า imalı คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 gıpta [tr] การออกเสียงคำว่า gıpta คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 edinmek [tr] การออกเสียงคำว่า edinmek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 efkârlanmak [tr] การออกเสียงคำว่า efkârlanmak คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 genişlemek [tr] การออกเสียงคำว่า genişlemek คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด