ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/11/2011 delilenmek [tr] การออกเสียง : delilenmek 0 โหวต
05/11/2011 himaye [tr] การออกเสียง : himaye 0 โหวต
05/11/2011 bükülmek [tr] การออกเสียง : bükülmek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 görünür [tr] การออกเสียง : görünür 0 โหวต
05/11/2011 eşmek [tr] การออกเสียง : eşmek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 grev [tr] การออกเสียง : grev 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 harekât [tr] การออกเสียง : harekât 0 โหวต
05/11/2011 çözmek [tr] การออกเสียง : çözmek 0 โหวต
05/11/2011 hür [tr] การออกเสียง : hür 0 โหวต
05/11/2011 gibisi [tr] การออกเสียง : gibisi 0 โหวต
05/11/2011 gümbürtü [tr] การออกเสียง : gümbürtü 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 hiddetli [tr] การออกเสียง : hiddetli 0 โหวต
05/11/2011 aranjman [tr] การออกเสียง : aranjman 0 โหวต
05/11/2011 gaddar [tr] การออกเสียง : gaddar 0 โหวต
05/11/2011 giyecek [tr] การออกเสียง : giyecek 0 โหวต
05/11/2011 barmen [tr] การออกเสียง : barmen 0 โหวต
05/11/2011 gül [tr] การออกเสียง : gül 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 alerjik [tr] การออกเสียง : alerjik 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 enselemek [tr] การออกเสียง : enselemek 0 โหวต
05/11/2011 elhamdülillâh [tr] การออกเสียง : elhamdülillâh 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 hikâye [tr] การออกเสียง : hikâye 0 โหวต
05/11/2011 ifrat [tr] การออกเสียง : ifrat 0 โหวต
05/11/2011 başhekim [tr] การออกเสียง : başhekim 0 โหวต
05/11/2011 düşmek [tr] การออกเสียง : düşmek 0 โหวต
05/11/2011 geliş [tr] การออกเสียง : geliş 0 โหวต
05/11/2011 imalı [tr] การออกเสียง : imalı 0 โหวต
05/11/2011 gıpta [tr] การออกเสียง : gıpta 0 โหวต
05/11/2011 edinmek [tr] การออกเสียง : edinmek 0 โหวต
05/11/2011 efkârlanmak [tr] การออกเสียง : efkârlanmak 0 โหวต
05/11/2011 genişlemek [tr] การออกเสียง : genişlemek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด