ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/11/2011 çarptırmak [tr] çarptırmak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 gösterim [tr] gösterim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 iffetsiz [tr] iffetsiz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 baz [tr] baz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 esir [tr] esir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 gecikmek [tr] gecikmek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 huysuzca [tr] huysuzca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 ıslah [tr] ıslah การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 dekont [tr] dekont การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 hırlamak [tr] hırlamak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 hiddet [tr] hiddet การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 halletmek [tr] halletmek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 ekonometri [tr] ekonometri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 bahçeli [tr] bahçeli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 daimî [tr] daimî การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 ekseri [tr] ekseri การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 ibaret [tr] ibaret การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 dönüşümlü [tr] dönüşümlü การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 güreş [tr] güreş การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 boğuntu [tr] boğuntu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 çıldırtmak [tr] çıldırtmak การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 hidrojen [tr] hidrojen การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 hallice [tr] hallice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 iletişim [tr] iletişim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 homojen [tr] homojen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 alçaltıcı [tr] alçaltıcı การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 ışıkçı [tr] ışıkçı การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 alışkanlık [tr] alışkanlık การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 çekyat [tr] çekyat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 düello [tr] düello การออกเสียง 0คะแนนโหวต