ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/11/2011 çarptırmak [tr] การออกเสียงคำว่า çarptırmak คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 gösterim [tr] การออกเสียงคำว่า gösterim คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 iffetsiz [tr] การออกเสียงคำว่า iffetsiz คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 baz [tr] การออกเสียงคำว่า baz คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 esir [tr] การออกเสียงคำว่า esir คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 gecikmek [tr] การออกเสียงคำว่า gecikmek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 huysuzca [tr] การออกเสียงคำว่า huysuzca คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 ıslah [tr] การออกเสียงคำว่า ıslah คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 dekont [tr] การออกเสียงคำว่า dekont คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 hırlamak [tr] การออกเสียงคำว่า hırlamak คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 hiddet [tr] การออกเสียงคำว่า hiddet คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 halletmek [tr] การออกเสียงคำว่า halletmek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 ekonometri [tr] การออกเสียงคำว่า ekonometri คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 bahçeli [tr] การออกเสียงคำว่า bahçeli คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 daimî [tr] การออกเสียงคำว่า daimî คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 ekseri [tr] การออกเสียงคำว่า ekseri คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 ibaret [tr] การออกเสียงคำว่า ibaret คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 dönüşümlü [tr] การออกเสียงคำว่า dönüşümlü คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 güreş [tr] การออกเสียงคำว่า güreş คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 boğuntu [tr] การออกเสียงคำว่า boğuntu คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 çıldırtmak [tr] การออกเสียงคำว่า çıldırtmak คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 hidrojen [tr] การออกเสียงคำว่า hidrojen คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 hallice [tr] การออกเสียงคำว่า hallice คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 iletişim [tr] การออกเสียงคำว่า iletişim คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 homojen [tr] การออกเสียงคำว่า homojen คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 alçaltıcı [tr] การออกเสียงคำว่า alçaltıcı คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 ışıkçı [tr] การออกเสียงคำว่า ışıkçı คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 alışkanlık [tr] การออกเสียงคำว่า alışkanlık คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 çekyat [tr] การออกเสียงคำว่า çekyat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 düello [tr] การออกเสียงคำว่า düello คะแนนโหวต 0 คะแนน