ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/10/2012 Agop [tr] Agop การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/10/2012 Mihrisah [tr] Mihrisah การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/10/2012 Mihrişah [tr] Mihrişah การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/10/2012 masaüstü bilgisayarı [tr] masaüstü bilgisayarı การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2011 yaradılış [tr] yaradılış การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2011 verimli [tr] verimli การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/11/2011 sentetik [tr] sentetik การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/11/2011 dem [tr] dem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2011 şaşırtıcı [tr] şaşırtıcı การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/11/2011 itici [tr] itici การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/11/2011 nemlenmek [tr] nemlenmek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2011 bahri [tr] bahri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2011 totalitarizm [tr] totalitarizm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2011 antifaşizm [tr] antifaşizm การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/11/2011 Troçkizm [tr] Troçkizm การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/11/2011 Marksizm [tr] Marksizm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2011 Leninizm [tr] Leninizm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2011 reformizm [tr] reformizm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2011 1402'likler [tr] 1402'likler การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/11/2011 atomize olmak [tr] atomize olmak การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/11/2011 İdris Küçükömer [tr] İdris Küçükömer การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/11/2011 deklase olmak [tr] deklase olmak การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 evrensellik [tr] evrensellik การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 ihtiras [tr] ihtiras การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 hadde [tr] hadde การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 eyalet [tr] eyalet การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 ilişmek [tr] ilişmek การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 geveze [tr] geveze การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 gıcırdamak [tr] gıcırdamak การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 gelir [tr] gelir การออกเสียง 0คะแนนโหวต