ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/10/2012 Agop [tr] การออกเสียง : Agop 0 โหวต
23/10/2012 Mihrisah [tr] การออกเสียง : Mihrisah 0 โหวต
23/10/2012 Mihrişah [tr] การออกเสียง : Mihrişah 0 โหวต
23/10/2012 masaüstü bilgisayarı [tr] การออกเสียง : masaüstü bilgisayarı 0 โหวต
16/11/2011 yaradılış [tr] การออกเสียง : yaradılış 0 โหวต
16/11/2011 verimli [tr] การออกเสียง : verimli 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2011 sentetik [tr] การออกเสียง : sentetik 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2011 dem [tr] การออกเสียง : dem 0 โหวต
16/11/2011 şaşırtıcı [tr] การออกเสียง : şaşırtıcı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2011 itici [tr] การออกเสียง : itici 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2011 nemlenmek [tr] การออกเสียง : nemlenmek 0 โหวต
16/11/2011 bahri [tr] การออกเสียง : bahri 0 โหวต
16/11/2011 totalitarizm [tr] การออกเสียง : totalitarizm 0 โหวต
16/11/2011 antifaşizm [tr] การออกเสียง : antifaşizm 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2011 Troçkizm [tr] การออกเสียง : Troçkizm 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2011 Marksizm [tr] การออกเสียง : Marksizm 0 โหวต
16/11/2011 Leninizm [tr] การออกเสียง : Leninizm 0 โหวต
16/11/2011 reformizm [tr] การออกเสียง : reformizm 0 โหวต
16/11/2011 1402'likler [tr] การออกเสียง : 1402'likler 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2011 atomize olmak [tr] การออกเสียง : atomize olmak 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2011 İdris Küçükömer [tr] การออกเสียง : İdris Küçükömer 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2011 deklase olmak [tr] การออกเสียง : deklase olmak 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 evrensellik [tr] การออกเสียง : evrensellik 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 ihtiras [tr] การออกเสียง : ihtiras 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 hadde [tr] การออกเสียง : hadde 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 eyalet [tr] การออกเสียง : eyalet 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 ilişmek [tr] การออกเสียง : ilişmek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 geveze [tr] การออกเสียง : geveze 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 gıcırdamak [tr] การออกเสียง : gıcırdamak 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 gelir [tr] การออกเสียง : gelir 0 โหวต