ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/10/2012 Agop [tr] การออกเสียงคำว่า Agop คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/10/2012 Mihrisah [tr] การออกเสียงคำว่า Mihrisah คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/10/2012 Mihrişah [tr] การออกเสียงคำว่า Mihrişah คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/10/2012 masaüstü bilgisayarı [tr] การออกเสียงคำว่า masaüstü bilgisayarı คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2011 yaradılış [tr] การออกเสียงคำว่า yaradılış คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2011 verimli [tr] การออกเสียงคำว่า verimli คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2011 sentetik [tr] การออกเสียงคำว่า sentetik คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2011 dem [tr] การออกเสียงคำว่า dem คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2011 şaşırtıcı [tr] การออกเสียงคำว่า şaşırtıcı คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2011 itici [tr] การออกเสียงคำว่า itici คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2011 nemlenmek [tr] การออกเสียงคำว่า nemlenmek คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2011 bahri [tr] การออกเสียงคำว่า bahri คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2011 totalitarizm [tr] การออกเสียงคำว่า totalitarizm คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2011 antifaşizm [tr] การออกเสียงคำว่า antifaşizm คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2011 Troçkizm [tr] การออกเสียงคำว่า Troçkizm คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2011 Marksizm [tr] การออกเสียงคำว่า Marksizm คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2011 Leninizm [tr] การออกเสียงคำว่า Leninizm คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2011 reformizm [tr] การออกเสียงคำว่า reformizm คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2011 1402'likler [tr] การออกเสียงคำว่า 1402'likler คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2011 atomize olmak [tr] การออกเสียงคำว่า atomize olmak คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2011 İdris Küçükömer [tr] การออกเสียงคำว่า İdris Küçükömer คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2011 deklase olmak [tr] การออกเสียงคำว่า deklase olmak คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 evrensellik [tr] การออกเสียงคำว่า evrensellik คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 ihtiras [tr] การออกเสียงคำว่า ihtiras คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 hadde [tr] การออกเสียงคำว่า hadde คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 eyalet [tr] การออกเสียงคำว่า eyalet คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 ilişmek [tr] การออกเสียงคำว่า ilişmek คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 geveze [tr] การออกเสียงคำว่า geveze คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 gıcırdamak [tr] การออกเสียงคำว่า gıcırdamak คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 gelir [tr] การออกเสียงคำว่า gelir คะแนนโหวต 0 คะแนน