ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/05/2013 gelado [pt] การออกเสียงคำว่า gelado คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2013 Zurique [pt] การออกเสียงคำว่า Zurique คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2013 Solis [pt] การออกเสียงคำว่า Solis คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2013 Andrés [pt] การออกเสียงคำว่า Andrés คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2013 Flavia [pt] การออกเสียงคำว่า Flavia คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2013 Letícia [pt] การออกเสียงคำว่า Letícia คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2013 Mario [pt] การออกเสียงคำว่า Mario คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2013 Liam [pt] การออกเสียงคำว่า Liam คะแนนโหวต 0 คะแนน